Logo

7 maja br. odbyła się Ogólnopolska Studencka Konferencja Naukowa ,,Diagnostyczno-Biotechnologiczne Zagłębie Nauki", która w tym roku, ze względu na pandemię, miała miejsce na platformie Zoom. Patronat honorowy nad Konferencją objęli: Prorektor ds. Studiów i Studentów prof. Dr hab. n. med. Jerzy Stojko oraz Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych.

Była to już 6. edycja organizowana przez Studenckie Towarzystwo Diagnostów Laboratoryjnych SUM, a 2. współorganizowana ze Stowarzyszeniem Młodych Biotechnologów SUM. Celem tego wydarzenia jest nie tylko wymiana doświadczeń oraz pogłębienie wiedzy z diagnostyki laboratoryjnej i biotechnologii, ale również zawarcie nowych znajomości z całej Polski.
Wydarzenie rozpoczął wykład inauguracyjny pt. ,,Dziedziczne predyspozycje do raka piersi- wyprzedź raka- zbadaj się!", który wygłosiła dr hab. n. med. Monika Paul-Samojedny z Katedry i Zakładu Genetyki Medycznej Wydziału Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu. W dalszej części Konferencji odbyły się dwie sesje: diagnostyczna i biotechnologiczna, w czasie których Studenci prezentowali swoje prace. W ramach sesji odbył się Konkurs Studenckich Prac Naukowych. Prace podlegały ocenie Szanownemu Komitetowi Naukowemu oraz Publiczności, dzięki czemu każdy mógł wybrać swojego faworyta.


Laureaci Sesji Diagnotycznej:

1. miejsce- Anita Świerz, Marta Wyjadłowska, Agata Wójsik- „MARKERY OBROTU KOSTNEGO W OCENIE PRZEBUDOWY KOŚCI I SKUTECZNOŚCI LECZENIA W REUMATOIDALNYM ZAPALENIU STAWÓW"
2. miejsce- Bogumiła Strzałkowska- „miRNA W OSZACOWANIU RYZYKA PRZERZUTÓW ORAZ PROGRESJI CHOROBY W RAKU JELITA GRUBEGO"
3. miejsce- Karolina Walaszczyk- „OCENA RYZYKA NARAŻENIA ZWIERZĄT DOMOWYCH NA ODKLESZCZOWĄ INWAZJĘ BABESIA MICROTI NA TERENACH WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO"


Laureaci Sesji Biotechnologicznej:

1. miejsce- Małgorzata Honc- „ROLA KOMPLEKSU FOSFATAZY SIT4 W REGULACJI MODYFIKACJI TRNA PRZEZ KOMPLEKS ELONGATORA"
2. miejsce- Patrycja Bełdzińska- „NANOCZĄSTKI PLATYNY – INTERAKCJE I MODULACJA AKTYWNOŚCI CHEMIOTERAPEUTYKÓW PLATYNOWYCH"

3. miejsce- Natalia Kurowska, Marcel Madej- „NOWE MOŻLIWOŚCI ZASTOSOWANIA IL-12 W TERAPII GENOWEJ GLEJAKA WIELOPOSTACIOWEGO"


Nagrodę publiczności zdobyła Małgorzata Honc.

Jeszcze raz wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy!