W ramach programu Erasmus+ realizowanego przez Wydział Farmaceutyczny z OML w Sosnowcu, Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, studenci Wydziału Farmaceutycznego, Uniwersytetu Anadolu w Turcji: Duygu Çavuş i Serkan Göksün odbyli dwumiesięczny letni staż naukowy (24.06.2019-24.08.2019) w Katedrze i Zakładzie Chemii Organicznej (kierownik prof. dr hab. n. farm. Stanisław Boryczka). Głównym celem stażu było zaprojektowanie, wykonanie syntez biologicznie aktywnych związków, modelowanie molekularne jak i zapoznanie z procesem kształcenia oraz z polską kulturą. Wyniki badań, w których uczestniczyli studenci zostaną zaprezentowana podczas konferencji Chemii Medycznej we Wrocławiu.

 

Studenci pracowali w Centrum Dydaktycznym naszego Wydziału. Zwiedzili również Muzeum Farmacji w Sosnowcu, Stadion Śląski w Chorzowie i Ogród Botaniczny w Gliwicach.

Opiekunem naukowym projektu była Pani dr hab. n. farm. Beata Morak-Młodawska we współpracy z dr hab. n. farm. Krzysztofem Marcińcem. Studenci odbyli również spotkania z dr hab. n. farm. Arturem Beberokiem z Katedry i Zakładu Chemii Leków oraz przedstawicielem doktorantów mgr n. farm. Pawłem Pęcakiem. Nad całością czuwała wydziałowa Koordynator programu Erasmus+ Pani dr hab. n. farm. Małgorzata Dołowy.

W ramach stażu studenci zdobili nowe doświadczenia naukowe jak i życiowe, a całe przedsięwzięcie było niezwykłą przygodą naukowo-dydaktyczną.


[Przesłano przez: Aneta Roślicka]