Logo BIP Logo projektw EU Skip to main content.   Skip to menu   Search

 

Uczelnia

Nauka

Biblioteka

Student

Szkoła doktorska

Kandydat

Biznes

Kontakt

En / Ru

Ustawa 2.0

Szukaj

Logo SUM

A. Zgodnie z Ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce ( Dz. U. z 2018 r., poz. 1668) , przyjęcie na studia może nastąpić w drodze przeniesienia z innej uczelni lub uczelni zagranicznej.

B. Zgodnie z Regulaminem Studiów w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach, stanowiący załącznik nr 1 do Uchwały nr 53/2017 z dnia 26 kwietnia 2017 r. Senatu SUM, który mówi, że:

§ 27

1. Student może przenieść się z innej uczelni, w tym także zagranicznej za zgodą Dziekana, wyrażoną w drodze decyzji, jeżeli wypełnił wszystkie obowiązki wynikające z przepisów obowiązujących w uczelni, którą opuszcza.
2. Przeniesienie może nastąpić jedynie z początkiem roku akademickiego, po zaliczeniu przez studenta poprzedniego roku studiów.
3. Studentowi, który uzyskał zgodę na przeniesienie mogą zostać zaliczone zajęcia na zasadach określonych w § 19.

C. Dokumentację kandydatów ubiegających się o przeniesienie na Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach należy złożyć nie później niż do dnia 30 sierpnia 2019 r. w Dziekanacie. Jeśli dokumentacja wpłynie po terminie, podanie pozostanie bez rozpatrzenia, a dokumenty zostaną odesłane.

D. Przeniesienie na Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu może odbyć się tylko i wyłącznie po zaliczeniu roku studiów oraz na ten sam kierunek jaki podjęty został na uczelni macierzystej.

E. O przeniesienie na studia mogą ubiegać się studenci innych uczelni, którzy spełniają warunki rekrutacyjne na dany kierunek na Wydziale Farmaceutycznym z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach w roku akademickim rozpoczęcia studiów.

F. Dokumenty, jakie kandydat ubiegający się o przeniesienie powinien złożyć w Dziekanacie:

• podanie do Dziekana z prośbą o wyrażenie zgody na przeniesienie na Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu SUM w Katowicach
• pisemna prośba o zgodę na przeniesienie z opinią Dziekana Wydziału uczelni macierzystej
• przebieg studiów potwierdzający zaliczenie wszystkich przedmiotów i praktyk zawodowych przewidzianych planem studiów wraz z uzyskaną liczbą punktów ECTS
• zaświadczenie o posiadaniu statusu studenta wraz ze średnią arytmetyczną ocen ze studiów i średnią z ostatniego zaliczonego roku studiów na uczelni macierzystej
• kopia świadectwa maturalnego (oryginał do wglądu)
• decyzja Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej o przyjęciu na I rok studiów
• wykaz uzyskanych efektów kształcenia (moduł, sylabus)

[Przesłano przez: Agnieszka Rabikowska]

 

Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu
 

Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu

Kierunki lekarski i lekarsko-dentystyczny. 43 Katedry i 4 jednostki samodzielne. Tradycja sięgająca 1946 roku. Bogate zaplecze naukowo-badawcze i dydaktyczne.
Wydział Nauk Medycznych w Katowicach
 

Wydział Nauk Medycznych w Katowicach

Kierunki: lekarski oraz neurobiologia. Wydział to ponad 340 nauczycieli akademickich oraz 40 katedr, 34 kliniki, 18 zakładów i 4 oddziały kliniczne. Na terenie Wydziału znajduje się nowoczesne Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej.
Wydział Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu
 

Wydział Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu

Kierunki: farmacja, analityka medyczna, kosmetologia i biotechnologia medyczna. Bogata baza dydaktyczno-naukowa w nowoczesnym kampusie dydaktycznym oraz atrakcyjne zaplecze sportowe.
Wydział Nauk o Zdrowiu w Katowicach
 

Wydział Nauk o Zdrowiu w Katowicach

Powołany w 2001 roku. Kierunki studiów: pielęgniarstwo, położnictwo, fizjoterapia, elektroradiologia, coaching medyczny. Studia doktoranckie i studia podyplomowe. Bogata baza naukowo-dydaktyczna oraz zaplecze sportowe.
Wydział Nauk o Zdrowiu w Bytomiu
 

Wydział Nauk o Zdrowiu w Bytomiu

Unikalne kierunki: Zdrowie Publiczne oraz Dietetyk. Istnieje od 2001 roku. Funkcjonuje na bazie 12 jednostek naukowo dydaktycznych. Studia magisterskie i licencjackie.

Fundusze Europejskie

Serwisy internetowe Śląskiego Uniwersytetu Medycznego wykorzystują pliki cookie w zakresie niezbędnym do ich prawidłowego funkcjonowania oraz w celu dostosowywania i poprawiania sposobu ich działania. Więcej informacji polityka cookies SUM

Deklaracja dostępności

SUM © 2016-2020

 

 

 

logo sum

ŚLĄSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY w Katowicach
ul. Poniatowskiego 15
40-055 Katowice
tel. 32 208 3600
NIP: 634-000-53-01
REGON: 000289035

Redagowanie i administracja: Centrum Informatyki i Informatyzacji
Kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.