Uwaga

141 osób zasiądzie w Radzie Doskonałości Naukowej pierwszej kadencji - nowego organu działającego na rzecz rozwoju kadry naukowej. Rada będzie dbała o najwyższe standardy jakości działalności naukowej wymagane do uzyskania stopni naukowych i tytułu profesora. Docelowo zastąpi Centralną Komisję ds. Stopni i Tytułów w zakresie nadzoru nad indywidualnymi postępowaniami awansowymi.

Skład RDN ustalany był w sposób demokratyczny w ramach wyborów, w których mogły wziąć udział wszystkie osoby posiadające stopień doktora habilitowanego lub tytuł profesora. Naukowców, którzy posiadali uprawnienia do głosowania i którzy znaleźli się na liście wyborczej, było ponad 28 tysięcy. Ponad 18 tys. z nich wzięło udział w wyborach.
Wśród 49 kandydatów w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu byli reprezentanci Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach: prof. dr hab. n. med. Wojciech Wojakowski w dyscyplinie nauk medycznych, dr hab. n. farm. Ewa Ozimina-Kamińska w dyscyplinie nauk farmaceutycznych oraz dr hab. n. med. Sebastian Grosicki w dyscyplinie nauk o zdrowiu.
Wybory trwały od 12 do 30 kwietnia 2019 roku.
W wyniku przeprowadzonych wyborów do składu RDN weszło po 3 przedstawicieli każdej dyscypliny. Pierwsza kadencja organu rozpocznie się 1 czerwca 2019 r. i trwać będzie do 31 grudnia 2023 r.

Przedstawiciele Rady w dyscyplinie:

1. nauk farmaceutycznych:
- Wiesław Sawicki - Gdański Uniwersytet Medyczny,
- Elżbieta Wiesława Mikiciuk-Olasik - Uniwersytet Medyczny w Łodzi,
- Lucjusz Zaprutko - Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu,
2. nauk medycznych:
- Zbigniew Antoni Gaciong - Warszawski Uniwersytet Medyczny,
- Mansur Rahnama-Hezavah - Uniwersytet Medyczny w Lublinie,
- Adam Janusz Dziki - Uniwersytet Medyczny w Łodzi,
3. nauk o zdrowiu:
- Piotr Lass - Gdański Uniwersytet Medyczny,
- Elżbieta Krajewska-Kułak - Uniwersytet Medyczny w Białymstoku,
- Tomasz Brzostek -Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.

 
[Przesłano przez: Ewelina Polis - Kierownik Działu Kontroli i Audytu Audytor wewnętrzny]