Logo BIP Logo projekt�w EU Skip to main content.   Skip to menu   Search

 

Uczelnia

Nauka

Biblioteka

Student

Szkoła doktorska

Doktoraty / Habilitacje

Kandydat / Admission

Biznes

Kontakt

En

Ustawa 2.0

Szukaj

 

Skład Rady Dyscypliny Nauk o Zdrowiu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach 
Lp. Imię Nazwisko Wydział Jednostka Specjalizacja Oświadczona dyscyplina - pierwsza Procentowy udział w pierwszej oświadczonej dyscyplinie Łączna wartość Impact Factor za publikacje za lata 2015-2018
1 Sebastian Grosicki Wydział Nauk o Zdrowiu w Bytomiu Zakład Profilaktyki Chorób Nowotworowych Oddział Kliniczny Hematologii i Profilaktyki Chorób Nowotworowych hematologia II,
choroby wewnętrzne
I i II, chirurgia szczękowa II, chirurgia stomatologiczna I 
i II
nauki o zdrowiu 100% 479,359
2 Bartosz Hudzik  Wydział Nauk o Zdrowiu w Bytomiu Zakład Profilaktyki Chorób Sercowo-Naczyniowych  kardiologia II, choroby wewnętrzne II nauki o zdrowiu 100% 153,848
3 Aleksander Jerzy Owczarek  Wydział Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu Zakład Statystyki
Katedry Analizy Instrumentalnej
epidemiologia II nauki o zdrowiu 100% 118,791
4 Anetta Ewa Lasek-Bal  Wydział Nauk o Zdrowiu w Katowicach Katedra Neurologii  Klinika Neurologii  neurologia II nauki o zdrowiu 75% 69,695
5 Michał Skrzypek  Wydział Nauk o Zdrowiu w Bytomiu Katedra Epidemiologii i Biostatystyki Zakład Biostatystyki   nauki o zdrowiu 100% 63,756
6 Wirginia Likus  Wydział Nauk o Zdrowiu w Katowicach Katedra Nauk Podstawowych Zakład Anatomii   nauki o zdrowiu 75% 61,183
7 Agnieszka Drosdzol-Cop Wydział Nauk o Zdrowiu w Katowicach Zakład Patologii Ciąży
Katedry Zdrowia Kobiety
położnictwo i ginekologia II, seksuologia II nauki o zdrowiu 75% 60,73
8 Piotr Rozentryt  Wydział Nauk o Zdrowiu w Bytomiu Zakład Toksykologii i Ochrony Zdrowia w Środowisku Pracy
 Katedry Toksykologii i Uzależnień 
brak nauki o zdrowiu 100% 59,904
9 Piotr Romaniuk  Wydział Nauk o Zdrowiu w Bytomiu Zakład Polityki Zdrowotnej
Katedry Polityki Zdrowia Publicznego 
kardiologia II, nefrologia II, choroby wewnętrzne I i II nauki o zdrowiu 100% 56,133
10 Jan Duława Wydział Nauk o Zdrowiu w Katowicach Klinika Chorób Wewnętrznych i Metabolicznych
Katedry Chorób Wewnętrznych
choroby wewnetrzne II, angiologia II, nefrologia II, hipertensjologia II nauki o zdrowiu 75% 55,597
11 Karolina Maria Sieroń Wydział Nauk o Zdrowiu w Katowicach Zakład Medycyny Fizykalnej
Katedry Fizjoterapii
choroby wewnętrzne II nauki o zdrowiu 75% 49,26
12 Tomasz Łukasz Holecki  Wydział Nauk o Zdrowiu w Bytomiu Zakład Ekonomiki i Zarządzania w Ochronie Zdrowia  brak nauki o zdrowiu 100% 46,418
13 Violetta Ewa Skrzypulec-Plinta Wydział Nauk o Zdrowiu w Katowicach Zakład Seksuologii
Katedry Zdrowia Kobiety
położnictwo i ginekologia I i II, seksuologia II, endokrynologia II nauki o zdrowiu 75% 43,188
14 Maciej Krzysztof Haberka  Wydział Nauk o Zdrowiu w Katowicach Katedra i Klinika Kardiologii choroby wewnętrzne II, kardiologia II nauki o zdrowiu 75% 42,459
15 Oskar Bronisław Kowalski  Wydział Nauk o Zdrowiu w Bytomiu Zakład Żywienia Człowieka kardiologia II, choroby wewnętrzne I nauki o zdrowiu 100% 39,918
16 Barbara Maria Zubelewicz-Szkodzińska Wydział Nauk o Zdrowiu w Bytomiu Zakład Profilaktyki Chorób Żywieniowozależnych
 Katedry Profilaktyki Chorób Metabolicznych 
zdrowie publiczne II, endokrynologia II, choroby wewnętrzne I i II nauki o zdrowiu 100% 28,437
17 Paweł Józef Niemiec  Wydział Nauk o Zdrowiu w Katowicach Zakład Biochemii i Genetyki Medycznej
Katedry Nauk Podstawowych
brak nauki o zdrowiu 75% 28,05
18 Jan Marian Szewieczek Wydział Nauk o Zdrowiu w Katowicach Klinika Geriatrii
Katedry Chorób Wewnętrznych
choroby wewnetrzne I i II, geriatria II nauki o zdrowiu 75% 21,882
19 Agnieszka Beata Młynarska  Wydział Nauk o Zdrowiu w Katowicach Zakład Gerontologii i Pielęgniarstwa Geriatrycznego
Katedry Pielęgniarstwa
pielęgniarstwo kardiologiczne II nauki o zdrowiu 100% 21,718
20 Rafał Artur Stojko Wydział Nauk o Zdrowiu w Katowicach Zakład Patologii Ciąży
Katedry Zdrowia Kobiety
położnictwo i ginekologia II, ginekologia onkologiczna II nauki o zdrowiu 75% 20,777
21 Anna Magdalena Balcerzyk  Wydział Nauk o Zdrowiu w Katowicach Zakład Biochemii i Genetyki Medycznej
Katedry Nauk Podstawowych
brak nauki o zdrowiu 75% 20,144
22 Elżbieta Joanna Grochowska-Niedworok  Wydział Nauk o Zdrowiu w Bytomiu Katedra Dietetyki  Zakład Żywienia Człowieka farmacja apteczna I nauki o zdrowiu 100% 19,497
23 Grzegorz Karol Dziubanek  Wydział Nauk o Zdrowiu w Bytomiu Zakład Środowiskowych Czynników Ryzyka Zdrowia
Katedry Zdrowia Środowiskowego  
nauki o zdrowiu   100% 18,965
24 Zbigniew Bogusław Lorenc  Wydział Nauk o Zdrowiu w Katowicach Katedra Chirurgii Ogólnej, Kolorektalnej i Urazów Wielonarządowych   Oddział Kliniczny Chirurgii Ogólnej, Kolorektalnej i Urazów Wielonarządowych  chirurgia ogólna I i II nauki o zdrowiu 75% 17,072
25 Marek Kudła  Wydział Nauk o Zdrowiu w Katowicach Katedra i Oddział Kliniczny Perinatologii i Ginekologii Onkologicznej  położnictwo i ginekologia I i II nauki o zdrowiu 75% 15,318
26 Ryszard Plinta Wydział Nauk o Zdrowiu w Katowicach Katedra Fizjoterapii Zakład Adaptowanej Aktywności Fizycznej i Sportu  brak nauki o zdrowiu 100% 7,995
27 Małgorzata Elżbieta Domagalska-Szopa Wydział Nauk o Zdrowiu w Katowicach Zakład Rehabilitacji Leczniczej
Katedry Fizjoterapii
rehabilitacja ruchowa I, fizjoterapia II nauki o zdrowiu 100% 15,413
28 Andrzej Jan Szopa Wydział Nauk o Zdrowiu w Katowicach Zakład Fizjoterapii
Katedry Fizjoterapii
fizjoterapia II nauki o zdrowiu 100% 15,413
29 Anna Monika Brzęk Wydział Nauk o Zdrowiu w Katowicach Zakład Fizjoterapii
Katedry Fizjoterapii
brak nauki o zdrowiu 100% 11,796
30 Jacek Piotr Durmała Wydział Nauk o Zdrowiu w Katowicach Katedra i Klinika Rehabilitacji pediatra I i II, rehabilitacja medyczna nauki o zdrowiu 75% 9,644
Zgodnie z Uchwałą Nr 68/2019 Senatu SUM z dnia 16.10.2019 r. przy wyborze kandydatów do RDNoZ uwzględniono:
1) reprezentację w Radzie pracowników poszczególnych Wydziałów z uwzględnieniem ich liczebności w stosunku do wszystkich pracowników danej dyscypliny, prowadzących działalność naukową, posiadających co najmniej stopień naukowy dr hab. (WNF-1 osoba, WNOZK-19 osób, WNOZB-10 osób);
2) dorobek naukowy pracownika oceniony na podstawie 4 ostatnich lat, poprzedzających rok, w którym dokonywane są wybory, wg łącznej wartości współczynnika IF;
3) preferencje kandydatów posiadających tytuł naukowy profesora lub zatrudnionych na stanowisku profesora Uczelni;
4) oświadczoną dyscyplinę naukową przyjętą do ewaluacji działalności naukowej z zastrzeżeniem, że w przypadku dwóch dyscyplin przyjmuje się pierwszą albo o wyższym udziale procentowym,
5) zagwarantowanie co najmniej 5 fizjoterapeutów.

 


 

Skład Rady Dyscypliny Nauk Medycznych Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Lp. Imię Nazwisko Wydział Jednostka Specjalizacja (15 kategorii) Oświadczona dyscyplina - pierwsza Procentowy udział w pierwszej oświadczonej dyscyplinie Łączna wartość Impact Factor za publikacje za lata 2015-2018
1 Katarzyna Magdalena Mizia-Stec Wydział Nauk Medycznych w Katowicach I Katedra i Klinika Kardiologii Choroby wewnętrzne nauki medyczne 100% 175,893
2 Robert Marek Krysiak Wydział Nauk Medycznych w Katowicach Klinika Chorób Wewnętrznych i Farmakologii Klinicznej
Katedry Farmakologii
Choroby wewnętrzne nauki medyczne 100% 110,663
3 Magdalena Olszanecka-Glinianowicz Wydział Nauk Medycznych w Katowicach Zakład Promocji Zdrowia i Leczenia Otyłości   Katedra Patofizjologii  Nauki podstawowe nauki medyczne 100% 87,649
4 Sławomir Jerzy Kasperczyk Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu Katedra i Zakład Biochemii Nauki podstawowe nauki medyczne 100% 81,275
5 Monika Helena Adamczyk-Sowa  Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu Katedra i Klinika Neurologii Neurologia nauki medyczne 100% 71,148
6 Janusz Gumprecht Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu Klinika Chorób Wewnętrznych, Diabetologii i Nefrologii
Katedra Chorób Wewnętrznych, Diabetologii i Nefrologii
Choroby wewnętrzne nauki medyczne 100% 68,304
7 Beata Kos-Kudła Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu Klinika Endokrynologii i Nowotworów Neuroendokrynnych
Katedry Patofizjologii i Endokrynologii  
Choroby wewnętrzne nauki medyczne 100% 63,832
8 Łukasz Jerzy Krzych Wydział Nauk Medycznych w Katowicach Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii
Katedry i Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii
Anestezjologia i intensywna terapia nauki medyczne 100% 62,677
9 Edward Wylęgała Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu Katedra i Oddział Kliniczny Okulistyki Okulistyka nauki medyczne 100% 61,853
10 Andrzej Rafał Bożek  Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu Katedra i Oddział Kliniczny Chorób Wewnętrznych, Dermatologii i Alergologii Choroby wewnętrzne nauki medyczne 100% 61,324
11 Aneta Monika Gawlik Wydział Nauk Medycznych w Katowicach Katedra i Klinika Pediatrii i Endokrynologii Dziecięcej Pediatria nauki medyczne 100% 60,929
12 Aleksander Ludwik Sieroń Wydział Nauk Medycznych w Katowicach Zakład Biologii Molekularnej
Katedry Biologii Molekularnej i Genetyki 
Nauki podstawowe nauki medyczne 75% 58,265
13 Radosław Gawlik Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych, Alergologii i Immunologii Klinicznej Choroby wewnętrzne nauki medyczne 100% 57,089
14 Zenon Paweł Czuba Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu Katedra i Zakład Mikrobiologii i Immunologii Nauki podstawowe nauki medyczne 100% 56,662
15 Krzysztof Stanisław Gołba Wydział Nauk o Zdrowiu w Katowicach Katedra Elektrokardiologii  Klinika Elektrokardiologii i Niewydolności Serca  Choroby wewnętrzne nauki medyczne 50% 54,145
16 Marcin Rafał Adamczak Wydział Nauk Medycznych w Katowicach Katedra i Klinika Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych Choroby wewnętrzne nauki medyczne 100% 54,062
17 Jan Eugeniusz Zejda Wydział Nauk Medycznych w Katowicach Katedra i Zakład Epidemiologii Nauki podstawowe nauki medyczne 100% 53,631
18 Romuald Wojnicz Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu Katedra i Zakład Histologii i Patologii Komórki Nauki podstawowe nauki medyczne 100% 53,115
19 Alicja Ewa Kasperska-Zając Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu Katedra i Oddział Kliniczny Chorób Wewnętrznych, Dermatologii i Alergologii Choroby wewnętrzne nauki medyczne 100% 53,113
20 Grzegorz Wojciech Helbig Wydział Nauk Medycznych w Katowicach Katedra i Klinika Hematologii i Transplantacji Szpiku  Choroby wewnętrzne nauki medyczne 100% 52,167
21 Przemysława Krystyna Jarosz-Chobot Wydział Nauk Medycznych w Katowicach Klinika Diabetologii Dziecięcej
Katedry Pediatrii
Pediatria nauki medyczne 100% 51,434
22 Adam Ryszard Barczyk Wydział Nauk Medycznych w Katowicach Katedra i Klinika Pneumonologii Choroby wewnętrzne nauki medyczne 100% 48,95
23 Katarzyna Teresa Ziora Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu Katedra i Klinika Pediatrii Pediatria nauki medyczne 100% 47,699
24 Tomasz Maurycy Francuz  Wydział Nauk Medycznych w Katowicach Katedra i Zakład Biochemii Nauki podstawowe nauki medyczne 100% 46,739
25 Agata Barbara Stanek Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu Katedra i Oddział Kliniczny Chorób Wewnętrznych, Angiologii i Medycyny Fizykalnej Choroby wewnętrzne nauki medyczne 100% 45,347
26 Katarzyna Beata  Komosińska-Vassev  Wydział Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu Katedra i Zakład Chemii Klinicznej i Diagnostyki Laboratoryjnej Nauki podstawowe nauki medyczne 100% 42,651
27 Jacek Białkowski Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu Oddział Kliniczny Wrodzonych Wad Serca i Kardiologii Dziecięcej
Katedry Kardiologii, Wrodzonych Wad Serca i Elektroterapii 
Pediatria nauki medyczne 100% 41,292
28 Tomasz Andrzej Urbanek Wydział Nauk Medycznych w Katowicach Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej, Naczyń, Angiologii i Flebologii Chirurgia nauki medyczne 100% 41,108
29 Beata Sylwia Bergler-Czop Wydział Nauk Medycznych w Katowicach Katedra i Klinika Dermatologii Dermatologia nauki medyczne 100% 40,653
30 Maciej Stanisław Misiołek Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu Katedra i Oddział Kliniczny Otorynolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej  Laryngologia nauki medyczne 100% 39,358
31 Urszula Ewa Grzybowska-Chlebowczyk Wydział Nauk Medycznych w Katowicach Klinika Pediatrii
Katedry Pediatrii
Pediatria nauki medyczne 100% 39,152
32 Andrzej Paradysz Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu Klinika Urologii  Chirurgia nauki medyczne 100% 39,017
33 Marek Deja Wydział Nauk Medycznych w Katowicach Katedra i Klinika Kardiochirurgii Chirurgia nauki medyczne 100% 38,398
34 Jarosław Stanisław Markowski Wydział Nauk Medycznych w Katowicach Katedra i Klinika Laryngologii  Laryngologia nauki medyczne 100% 36,297
35 Katarzyna Jadwiga Gruszczyńska  Wydział Nauk Medycznych w Katowicach Zakład Diagnostyki Obrazowej
Katedry Radiologii i Medycyny Nuklearnej
Radiologia nauki medyczne 100% 35,734
36 Jerzy Stanisław Stojko Wydział Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu Centrum Medycyny Doświadczalnej
Katedra i Zakład Toksykologii i Bioanalizy
Nauki podstawowe nauki medyczne 100% 34,174
37 Bogdan Mazur Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu Katedra i Zakład Mikrobiologii i Immunologii Nauki podstawowe nauki medyczne 100% 33,724
38 Jan Alojzy Kowalski Wydział Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu Katedra i Zakład Genetyki Medycznej  Nauki podstawowe nauki medyczne 100% 31,919
39 Bogdan Piotr Marek Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu Zakład Patofizjologii
Katedry Patofizjologii i Endokrynologii 
Nauki podstawowe nauki medyczne 100% 31,678
40 Paweł Jan Madej Wydział Nauk Medycznych w Katowicach Klinika Endokrynologii Ginekologicznej
Katedry Ginekologii i Położnictwa
Ginekologia nauki medyczne 100% 30,234
41 Marta Magdalena Tanasiewicz Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu Zakład Stomatologii Zachowawczej z Endodoncją
Katedry Stomatologii Zachowawczej z Endodoncją
Stomatologia nauki medyczne 100% 30,024
42 Jolanta Ewa Zalejska-Fiolka  Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu Katedra i Zakład Biochemii Nauki podstawowe nauki medyczne 100% 29,33
43 Hanna Dorota Misiołek Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii
Katedry i Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii
Anestezjologia i intensywna terapia nauki medyczne 100% 28,741
44 Marek Jan Krzystanek  Wydział Nauk Medycznych w Katowicach Klinika Rehabilitacji Psychiatrycznej
Katedry Psychiatrii i Psychoterapii
Psychiatria nauki medyczne 100% 28,697
45 Jerzy Mariusz Jochem Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu Katedra i Zakład Fizjologii  Nauki podstawowe nauki medyczne 100% 27,807
46 Robert Józef Król  Wydział Nauk Medycznych w Katowicach Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Transplantacyjnej  Chirurgia nauki medyczne 100% 26,223
47 Ewelina Maria Szliszka  Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu Katedra i Zakład Mikrobiologii i Immunologii Nauki podstawowe nauki medyczne 100% 25,609
48 Katarzyna Maria Michalska-Małecka Wydział Nauk Medycznych w Katowicach Klinika Okulistyki
Katedry Okulistyki
okulistyka nauki medyczne 100% 24,362
49 Wacław Bernard Kuczmik Wydział Nauk Medycznych w Katowicach Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej, Naczyń, Angiologii i Flebologii  Chirurgia nauki medyczne 100% 22,57
50 Damian Kusz Wydział Nauk Medycznych w Katowicach Katedra i Klinika Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu  Ortopedia nauki medyczne 100% 19,268
52 Bogna Monika Drozdzowska Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu Katedra i Zakład Patomorfologii Nauki podstawowe nauki medyczne 100% 18,207
51 Anita Justyna Olejek Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu Katedra i Oddział Kliniczny Ginekologii, Położnictwa i Ginekologii Onkologicznej  Ginekologia nauki medyczne 100% 12,073
53 Krystyna Maria Tyrpień-Golder Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu Katedra i Zakład Chemii Nauki podstawowe nauki medyczne 75% 7,491
54 Michał Jacek Dobrakowski Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu Katedra i Zakład Biochemii Nauki podstawowe nauki medyczne 100% 65,336
55 Aleksandra Anna Kasperczyk Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu Katedra i Zakład Biochemii Nauki podstawowe nauki medyczne 100% 65,274
56 Joanna Siuda Wydział Nauk Medycznych w Katowicach Klinika Neurologii
Katedry Neurologii
Neurologia nauki medyczne 100% 64,615
57 Włodzimierz Wojciech Mazur Wydział Nauk Medycznych w Katowicach Oddział Kliniczny Chorób Zakaźnych Choroby zakaźne nauki medyczne 100% 48,948
58 Anna Dorota Lis-Święty Wydział Nauk Medycznych w Katowicach Katedra i Klinika Dermatologii Dermatologia nauki medyczne 100% 31,414
59 Piotr Wacław Gorczyca Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu Katedra i Oddział Kliniczny Psychiatrii  Psychiatria nauki medyczne 100% 11,678
60 Bogusława Ewa Orzechowska-Wylęgała Wydział Nauk Medycznych w Katowicach Klinika Otolaryngologii Dziecięcej, Chirurgii Głowy i Szyi
Katedry Chirurgii Dziecięcej
Stomatologia nauki medyczne 100% 10,601
 
Zgodnie z Uchwałą Nr 68/2019 Senatu SUM z dnia 16.10.2019 r. przy wyborze kandydatów do RDNM uwzględniono:
1) reprezentację w Radzie pracowników poszczególnych Wydziałów z uwzględnieniem ich liczebności w stosunku do wszystkich pracowników danej dyscypliny, prowadzących działalność naukową, posiadających co najmniej stopień naukowy dr hab. (WNMK-28 osób, WNMZ-28 osób, WNF-3 osoby, WNOZK-1 osoba);
2) dorobek naukowy pracownika oceniony na podstawie 4 ostatnich lat, poprzedzających rok, w którym dokonywane są wybory, wg łącznej wartości współczynnika IF;
3) preferencje kandydatów posiadających tytuł naukowy profesora lub zatrudnionych na stanowisku profesora Uczelni;
4) reprezentację pracowników poszczególnych specjalności, z zastrzeżeniem reprezentacji co najmniej 1 pracownika z każdej specjalności, w tym dla 2 pracowników o specjalności stomatologia;
5) następujące specjalności: choroby wewnętrzne, pediatria, chirurgia, dermatologia, neurologia, nauki podstawowe, okulistyka, choroby zakaźne, położnictwo i ginekologia, otorynolaryngologia, radiologia i diagnostyka obrazowa, nauki stomatologiczne, anastezjologia i intensywna terapia, psychiatria, ortopedia i traumatologia narządu ruchu
6) oświadczoną dyscyplinę naukową przyjętą do ewaluacji działalności naukowej z zastrzeżeniem, że w przypadku dwóch dyscyplin przyjmuje się pierwszą albo o wyższym udziale procentowym.

 


Skład Rady Dyscypliny Nauk Farmaceutycznych Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Lp. Imię Nazwisko Wydział Jednostka Oświadczona dyscyplina - pierwsza Procentowy udział w pierwszej oświadczonej dyscyplinie Łączna wartość Impact Factor za publikacje za lata 2015-2018
1 Ewa Iwona Ozimina-Kamińska Wydział Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu Katedra i Zakład Farmakognozji i Fitochemii nauki farmaceutyczne 100% 102,297
2 Dorota Małgorzata Wrześniok Wydział Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu Katedra i Zakład Chemii i Analizy Leków nauki farmaceutyczne 100% 62,52
3 Artur Józef Beberok Wydział Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu Katedra i Zakład Chemii i Analizy Leków nauki farmaceutyczne 100% 59,460
4 Małgorzata Maciążek-Jurczyk Wydział Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu Katedra i Zakład Farmacji Fizycznej  nauki farmaceutyczne 100% 52,729
5 Małgorzata Maria Jeleń Wydział Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu Katedra i Zakład Chemii Organicznej nauki farmaceutyczne 100% 50,259
6 Beata Izabela Morak-Młodawska Wydział Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu Katedra i Zakład Chemii Organicznej nauki farmaceutyczne 100% 50,259
7 Andrzej Józef Zięba Wydział Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu Katedra i Zakład Chemii Organicznej nauki farmaceutyczne 100% 41,493
8 Sławomir Jan Wilczyński Wydział Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu Katedra i Zakład Podstawowych Nauk Biomedycznych nauki farmaceutyczne 100% 38,312
9 Barbara Anna Pilawa Wydział Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu Katedra i Zakład Biofizyki  nauki farmaceutyczne 100% 38,182
10 Paweł Jerzy Olczyk Wydział Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu Zakład Farmacji Aptecznej nauki farmaceutyczne 100% 36,702
11 Adam Stebel Wydział Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu Katedra i Zakład Botaniki Farmaceutycznej i Zielarstwa nauki farmaceutyczne 100% 28,604
12 Alina Krystyna Pyka-Pająk Wydział Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu Zakład Chemii Analitycznej
Katedry Chemii Ogólnej i Analitycznej
nauki farmaceutyczne 100% 25,717
13 Joanna Ewa Folwarczna Wydział Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu Katedra i Zakład Farmakologii nauki farmaceutyczne 100% 25,313
14 Ilona Helena Kaczmarczyk-Sedlak Wydział Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu Katedra i Zakład Farmakognozji i Fitochemii nauki farmaceutyczne 100% 25,029
15 Barbara Małgorzata Dolińska Wydział Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu Katedra i Zakład Technologii Postaci Leku nauki farmaceutyczne 75% 19,185
16 Paweł Arkadiusz Ramos Wydział Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu Katedra i Zakład Biofizyki nauki farmaceutyczne 100% 32,12
17 Elżbieta Beata Chełmecka Wydział Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu Katedra Analizy Instrumentalnej Zakład Statystyki nauki farmaceutyczne 100% 31,134
18 Ewa Beata Bębenek Wydział Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu Katedra i Zakład Chemii Organicznej nauki farmaceutyczne 100% 30,198
19 Krzysztof Marciniec Wydział Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu Katedra i Zakład Chemii Organicznej nauki farmaceutyczne 100% 26,823
20 Anna Rzepecka-Stojko Wydział Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu Katedra i Zakład Chemii i Analizy Leków nauki farmaceutyczne 100% 25,661
21 Beata Sarecka-Hujar Wydział Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu Katedra i Zakład Technologii Postaci Leku nauki farmaceutyczne 75% 22,915
22 Ewa Magdalena Adamek Wydział Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu Zakład Chemii Ogólnej i Nieorganicznej
Katedry Chemii Ogólnej i Analitycznej
nauki farmaceutyczne 100% 22,406
23 Wojciech Henryk Baran Wydział Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu Zakład Chemii Ogólnej i Nieorganicznej
Katedry Chemii Ogólnej i Analitycznej
nauki farmaceutyczne 100% 22,406
24 Barbara Monika Strzałka-Mrozik Wydział Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu  Zakład Biologii Molekularnej
Katedry Biologii Molekularnej
nauki farmaceutyczne 100% 20,653
25 Małgorzata Dołowy Wydział Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu Zakład Chemii Analitycznej
Katedry Chemii Ogólnej i Analitycznej
nauki farmaceutyczne 100% 18,594
Zgodnie z Uchwałą Nr 68/2019 Senatu SUM z dnia 16.10.2019 r. przy wyborze kandydatów do RDNF uwzględniono:
1) reprezentację w Radzie pracowników poszczególnych Wydziałów z uwzględnieniem ich liczebności w stosunku do wszystkich pracowników danej dyscypliny, prowadzących działalność naukową, posiadających co najmniej stopień naukowy dr hab. (WNF-25);
2) dorobek naukowy pracownika oceniony na podstawie 4 ostatnich lat, poprzedzających rok, w którym dokonywane są wybory, wg łącznej wartości współczynnika IF;
3) preferencje kandydatów posiadających tytuł naukowy profesora lub zatrudnionych na stanowisku profesora Uczelni;
4) oświadczoną dyscyplinę naukową przyjętą do ewaluacji działalności naukowej z zastrzeżeniem, że w przypadku dwóch dyscyplin przyjmuje się pierwszą albo o wyższym udziale procentowym.

 

 

 

 

Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu
 

Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu

Kierunki lekarski i lekarsko-dentystyczny. 43 Katedry i 4 jednostki samodzielne. Tradycja sięgająca 1946 roku. Bogate zaplecze naukowo-badawcze i dydaktyczne
Wydział Nauk Medycznych w Katowicach
 

Wydział Nauk Medycznych w Katowicach

Kierunki: lekarski oraz neurobiologia. Wydział to ponad 340 nauczycieli akademickich oraz 40 katedr, 34 kliniki, 18 zakładów i 4 oddziały kliniczne. Na terenie Wydziału znajduje się nowoczesne Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej.
Wydział Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu
 

Wydział Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu

Kierunki: farmacja, analityka medyczna, kosmetologia i biotechnologia medyczna. Bogata baza dydaktyczno-naukowa w nowoczesnym kampusie dydaktycznym oraz atrakcyjne zaplecze sportowe.
Wydział Nauk o Zdrowiu w Katowicach
 

Wydział Nauk o Zdrowiu w Katowicach

Powołany w 2001 roku. Kierunki studiów: pielęgniarstwo, położnictwo, fizjoterapia, elektroradiologia, coaching medyczny. Studia doktoranckie i studia podyplomowe. Bogata baza naukowo-dydaktyczna oraz zaplecze sportowe.
Wydział Zdrowia Publicznego w Bytomiu
 

"Wydział Zdrowia Publicznego w Bytomiu

Unikalne kierunki: Zdrowie Publiczne oraz Dietetyk. Istnieje od 2001 roku. Funkcjonuje na bazie 12 jednostek naukowo dydaktycznych. Studia magisterskie i licencjackie.

Fundusze Europejskie

Serwisy internetowe Śląskiego Uniwersytetu Medycznego wykorzystują pliki cookie w zakresie niezbędnym do ich prawidłowego funkcjonowania oraz w celu dostosowywania i poprawiania sposobu ich działania. Więcej informacji polityka cookies SUM

Polityka prywatności dla stron internetowych SUM

Deklaracja dostępności

SUM © 2016-2023

 

 

 

logo sum

ŚLĄSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY w Katowicach
ul. Poniatowskiego 15
40-055 Katowice
tel. 32 208 3600
NIP: 634-000-53-01
REGON: 000289035

Redagowanie i administracja: Centrum Informatyki i Informatyzacji
Kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.