SKŁAD RADY DZIEDZINY NAUKOWEJ
Lp. Tytuł/stopień Imię Nazwisko Jednostka Oświadczona dyscyplina - pierwsza Procentowy udział w pierwszej oświadczonej dyscyplinie Ilość punktów IF obliczona na dzień 18.10.2019 r.
1 prof. dr hab. Andrzej Jan Więcek Wydział Nauk Medycznych w Katowicach nauki medyczne 100% 1014,789
2 prof. dr hab. Paweł Eugeniusz Buszman Wydział Nauk Medycznych w Katowicach nauki medyczne 100% 918,871
3 prof. dr hab. Wojciech Piotr Wojakowski Wydział Nauk Medycznych w Katowicach nauki medyczne 100% 720,358
4 prof. dr hab. Mariusz Andrzej Gąsior Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu nauki medyczne 100% 596,864
5 prof. dr hab. Jerzy Tadeusz Chudek Wydział Nauk Medycznych w Katowicach nauki medyczne 75% 549,529
6 prof. dr hab. Bogusław Antoni Okopień Wydział Nauk Medycznych w Katowicach nauki medyczne 100% 448,772
7 prof. dr hab. Andrzej Józef Ochała Wydział Nauk Medycznych w Katowicach nauki medyczne 100% 444,308
8 prof. dr hab. Władysław Jan Grzeszczak Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu nauki medyczne 100% 390,799
9 prof. dr hab. Zbigniew Feliks Kalarus Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu nauki medyczne 100% 328,544
10 prof. dr hab. Maria Szczepańska Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu nauki medyczne 100% 310,519
11 prof. dr hab. Wojciech Pluskiewicz Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu nauki medyczne 100% 307,202
12 prof. dr hab. Janusz Edward Kasperczyk Wydział Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu nauki farmaceutyczne 100% 248,711
13 prof. dr hab. Tomasz Wojciech Kukulski Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu nauki medyczne 100% 245,197
14 prof. dr hab. Zbigniew Tadeusz Gąsior Wydział Nauk o Zdrowiu w Katowicach nauki o zdrowiu 75% 223,428
15 prof. dr hab. Małgorzata Ewa Muc-Wierzgoń Wydział Nauk o Zdrowiu w Bytomiu nauki o zdrowiu 100% 124,656
Zgodnie z Uchwałą Nr 67/2019 Senatu SUM z dnia 16.10.2019 r. przy wyborze kandydatów do RDZN uwzględniono:
1) procentowy udział w Radzie pracowników należących do poszczególnych ewaluowanych dyscyplin naukowych proporcjonalnie do wszystkich pracowników prowadzących działalność naukową posiadających co najmniej stopień naukowy dr hab.;
2) zagwarantowanie reprezentacji w Radzie pracowników poszczególnych Wydziałów z zastrzeżeniem równej liczby członków w dyscyplinie nauk medycznych dla Wydziałów Nauk Medycznych (WNMK-6 osób, WNMZ- 6 osób, WNF-1 osoba, WNOZK-1 osoba, WNOZB-1 osoba);
3) dorobek naukowy pracownika oceniony na podstawie całkowitej wartości współczynnika IF;
4) oświadczoną dyscyplinę naukową przyjętą do ewaluacji działalności naukowej z zastrzeżeniem, że w przypadku dwóch dyscyplin przyjmuje się pierwszą albo o wyższym udziale procentowym;
5) wyłącznie pracowników posiadających tytuł naukowy profesora oraz zaliczających się do pracowników prowadzących działalność naukową- dla celów ewaluacji jakości działalności naukowej.