Nadanie stopnia

Działając na podstawie art. 192 ust. 2 Ustawy z dnia 20.07.2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018 r. poz. 1668) Senat Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach w dniu 26.06.2019r. podjął Uchwały w sprawie:

1. Zasad i trybu postępowania w sprawie nadania stopnia doktora w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach – Uchwała Senatu SUM nr 43/2019 
- Załącznik nr 1 do Uchwały Senatu
2. Zasad i trybu postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach – Uchwała Senatu SUM nr 44/2019
- Załącznik nr 1 do Uchwały Senatu

Powyższe uchwały dostępne są również w bazie aktów prawnych Uczelni pod adresem: http://sum.edu.pl/uczelnia/pracownik/uchwaly-i-zarzadzenia.


[Przesłano przez: Monika Mielcarz]