logo SUM

W związku z § 7 ust 3 Warunków i trybu rekrutacji do szkoły doktorskiej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach w roku akademickim 2019/2020 zostało ogłoszone Zarządzenie nr 104/2019 z dnia 13.06.2019 r. Rektora Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach w sprawie limitu miejsc na I rok kształcenia w Szkole Doktorskiej w roku akademickim 2019/2020 (Zarządzenie nr 104/2019).

Powyższe Zarządzenie dostępne jest również w bazie aktów prawnych Uczelni pod adresem: http://sum.edu.pl/uczelnia/pracownik/uchwaly-i-zarzadzenia.

[Przesłano przez: Monika Mielcarz]