Dnia 25 lutego o godzinie 10.00 odbędzie się wycieczka do Muzeum Śląskiego i Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w 
Katowicach

Koszt wycieczki: 14 zł
Dojazd i Powrót we własnym zakresie
Zapisy: 16 lutego po wykładzie
Informacji o wycieczce udziela Samorząd UTW

[Przesłano przez: Agnieszka Synowiec-Wojtarowicz]