Gimnastyka: cena 90 zł
• PONIEDZIAŁEK 16.00-17.30
• ŚRODA 16.00-17.30

Kurs komputerowy: cena 45 zł
• PIĄTEK 16.00-17.30 – grupa początkująca/ grupa zaawansowana

ABC ziołolecznictwa: cena 45 zł
• CZWARTEK 16.00-17.30 (co dwa tygodnie zamiennie z zajęciami:
Artystyczne formy aktywności seniora)

Artystyczne formy aktywności seniora: cena 45 zł
• CZWARTEK 16.00-17.30 (co dwa tygodnie zamiennie z zajęciami: ABC
ziołolecznictwa)

Pielęgnacja ciała: cena 45 zł
• WTOREK 16.00-17.30 (zamiennie z wykładami UTW)


ZAPISY: od 1 września od poniedziałku do piątku 9.00-14.00
Pokój 309 III piętro Kampus A
Ul. Jedności 8