Zajęcia dla Słuchaczy odbywać się będą w formie wykładów – jeden po 1,5 godziny, dwa razy w miesiącu, w określony dzień tygodnia (z wyłączeniem dni wolnych od pracy), o określonej godzinie (po godz. 15). Miejscem spotkań będzie sala wykładowa w budynku Wydziału Farmaceutycznego z Odziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu przy ul. Jedności 8.  

Głównym celem działalności Uniwersytetu III Wieku jest: 

  • poszerzanie wiedzy w dziedzinie opieki medycznej poprawiającej jakość życia ludzi,  którzy zakończyli aktywność zawodową
  • kształtowanie wiedzy w zakresie stosowania leków i suplementów diety
  • propagowanie zdrowego stylu życia i postaw prozdrowotnych
  • aktywizacja intelektualna i kulturalna oraz mobilizacja do pracy na rzecz drugiego człowieka. 

Przewiduje się uruchomienie (częściowo odpłatnych) zajęć ruchowych w sali gimnastycznej mieszczącej się w budynku Wydziału Farmaceutycznego z Odziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu przy ul. Kasztanowej 3a. W zależności od zainteresowań Słuchaczy przewiduje się również prowadzenie: 

  • lektoratów z języków obcych,
  • zajęć z podstaw informatyki i obsługi internetu,
  • klubów dyskusyjnych,
  • warsztatów artystycznych (malarskich, muzycznych, tanecznych),
  • kursów rękodzieła,
  • zajęć aktywizujących ruchowo: gimnastyka, joga, nordic walking, pływanie, turystyka rowerowa i piesza.