Uprzejmie informuję, że ze względu na obecną sytuację epidemiczną w Polsce, w roku akademickim 2020/2021, w semestrze zimowym, realizacja wykładów została zawieszona. Jednocześnie informuję, że możliwość realizacji spotkań w semestrze letnim zostanie przeanalizowana, z uwzględnieniem aktualnych regulacji i wytycznych związanych z sytuacją epidemiczną i stosowna informacja zostanie zamieszczona na stronie internetowej UTW pod koniec roku. Serdecznie Państwa pozdrawiam i dbajcie o siebie, pamiętając o tym na co zwracaliśmy szczególną uwagę w trakcie naszych wykładów, czyli o właściwej diecie i regularnej aktywności fizycznej.

Katarzyna Pawłowska-Góral
Kierownik UTW