Uprzejmie informuję, że w czasie egzaminu kwalifikującego do programu Uniwersytet Licealisty na Wydziałach Lekarskich w Katowicach i Zabrzu można używać prostych kalkulatorów. Do obliczeń nie wolno używać komórek, smartfonów itd. Jednocześnie przypominam, że do jutrzejszego egzaminu zgodnie z §3 pkt. 5 dopuszczone są osoby, które uzyskały co najmniej ocenę dobrą z matematyki, chemii, fizyki i biologii.