Uprzejmie informuję, że w dniu 03.06.2015 o godzinie 14.00 w Auli A3 Wydziału Lekarskiego w Katowicach odbędzie się Ogólnopolski Konkurs dla Uczestników Uniwersytetu Licealisty. Uczestnicy Uniwersytetu Licealisty, którzy wyrażą chęć przystąpienia do niego są proszeni, najpóźniej na dzień przed egzaminem o zgłoszenie się do Sekretariatu Katedry Biochemii SUM w Katowicach wraz z indeksami, z wpisanymi wszystkimi zaliczeniami z przedmiotów realizowanych w ramach UL. Brak wpisu w indeksie uniemożliwi uczestniczenie w Konkursie!
Konkurs będzie miał formę egzaminu testowego, składającego się ze 100 pytań wielokrotnego wyboru, każde składające się z pięciu możliwych odpowiedzi. Regulamin Konkursu dostępny jest w zakładce „Regulaminy i zarządzenia”.