Uwaga

25h (5 h seminarium + 10 godz. ćwiczeń w 2 grupach)

Spotkanie I, 27.02.2019, 1615- 1915
Seminarium: Analizy molekularne znajdujące zastosowanie w medycynie (2h).
Ćwiczenie: Izolacja DNA z komórek nabłonka jamy ustnej (2h).

Spotkanie II, 06.03.2019, 1615-1915
Ćwiczenia: Amplifikacja DNA metodą reakcji łańcuchowej polimerazy (PCR) (2h). Elektroforeza DNA (2h).

Spotkanie III, 13.03.2019, 1615-1915
Seminarium: Biologia rozwoju – różnicowanie zarodka (2h).
Ćwiczenie: Gametogeneza, bruzdkowanie i gastrulacja u kręgowców (2h).

Spotkanie IV, 20.03.2019, 1615-1830
Seminarium: Pasożyty krwi, płynów ciała i tkanek (1h).
Ćwiczenie: Znaczenie medyczne stawonogów pasożytniczych i alergogennych (2h).


[Przesłano przez: Renata Rosińska]