uwaga

KOMUNIKAT DLA UCZESTNIKÓW UNIWERSYTETU LICEALISTY WYDZIAŁU NAUK MEDYCZNYCH W ZABRZU BIORĄCYCH UDZIAŁ W EGZAMINIE KOŃCOWYM W FORMIE KONKURSU

Szanowni Państwo,

Egzamin końcowy przeprowadzany z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w SUM w formie testu odbędzie się w dniu 30.06.2020 r. o godzinie 12.00 z wykorzystaniem platformy e-learning.

Adres platformy egzaminacyjnej https://elearning.sum.edu.pl/

Klucz/hasło dostępu Konkurs2020 będzie aktywny wyłącznie w dniu i godzinach trwania w/w.

Liczba pytań 100 czas trwania egzaminu 100 min.

Liczba uzyskanych punktów zależna jest od uzyskanego w Konkursie wyniku testu, zgodnie z poniższą tabelą:

Wynik Konkursu
(w procentach)
Liczba uzyskanych punktów
 70-72  1
 73-75  2
 76-78  3
 79-81  4
 82-84  5
 85-87  6
 88-90  7
 91-93  8
 94-96  9
 97-100  10

 


[Przesłano przez: Renata Rosińska]