zegar

 

 

Zajęcia : ZDROWIE PUBLICZNE

22.04.2020r. Styl życia a zdrowie - styl życia, zachowania zdrowotne, stres, fazy profilaktyki zdrowotnej (sem. 5 godzin).


29.04.2020r. i 6.05.2020r. Zdrowie Publiczne – cele, zadania, różnice między medycyną zapobiegawczą a naprawczą. Wybrane aspekty zdrowia (5h x 2 ćwiczenia).

 

 


[Przesłano przez: Jolanta Zalejska-Fiolka]