Harmonogram zajęć dla Uniwersytetu Licealisty

Katedra i Zakład Biologii Medycznej i Molekularnej

Rok akademicki 2019/2020

25h (5 h seminarium + 10 godz. ćwiczeń w 2 grupach)

 

Spotkanie I, 19.02.2020, 16:15- 19:15

Seminarium: Analizy molekularne znajdujące zastosowanie w medycynie (1h).

Ćwiczenie: Izolacja DNA z komórek nabłonka jamy ustnej (3h).

 

Spotkanie II, 26.02.2020, 16:15- 19:15

Seminarium: Amplifikacja DNA metodą reakcji łańcuchowej polimerazy (PCR) (1h). Ćwiczenie: Elektroforeza DNA (3h).

 

Spotkanie III, 04.03.2020, 16:15- 19:15

Seminarium: Wybrane zagadnienia z medycyny regeneracyjnej (2h).

Ćwiczenie: Mechanizmy regeneracji u zwierząt (2h).

 

Spotkanie IV, 11.03.2020, 16:15- 18:30

Seminarium: Znaczenie stawonogów w medycynie (1h).

Ćwiczenie: Stawonogi pasożytnicze i alergogenne (2h).

 

 


[Przesłano przez: Renata Rosińska]