Uwaga

Wyniki postępowania kwalifikacyjnego do III etapu Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Człowieku
Wydział Lekarski z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu

Wyniki postępowania kwalifikacyjnego do III etapu Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy
o Człowieku na Wydziale Lekarskim z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu
 w roku akademickim 2019/2020

Do programu realizowanego przy Wydziale Lekarskim z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu zostały przyjęte następujące osoby:

 

Numer

 
 

PESEL

 
 

1

 
 

6674

 
 

2

 
 

6305

 
 

3

 
 

6921

 
 

4

 
 

1667

 
 

5

 
 

7255

 
 

6

 
 

8178

 
 

7

 
 

5847

 
 

8

 
 

3029

 
 

9

 
 

8426

 
 

10

 
 

4132

 
 

11

 
 

4795

 
 

12

 
 

6648

 
 

13

 
 

6707

 
 

14

 
 

1920

 
 

15

 
 

7044

 
 

16

 
 

7242

 
 

17

 
 

2728

 
 

18

 
 

5289

 
 

19

 
 

342

 
 

20

 
 

780

 
 

21

 
 

4308

 
 

22

 
 

6380

 
 

23

 
 

5721

 

 

 

 

Gratuluję osobom zakwalifikowanym do programu, jednocześnie przypominam, że osoby przyjęte do programu do dnia 28 lipca 2019 r. powinny złożyć:
1.  wypełniony formularz zgłoszenia 
2. dwa podpisane zdjęcia legitymacyjne

w Dziekanacie Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu, Zabrze, Plac Traugutta 2, pokój nr 406 (godz. 8.00 - 15.00).

Osoby, które nie złożą w wyznaczonym terminie formularza zgłoszenia w Dziekanacie, zostaną skreślone z listy osób przyjętych do programu.
Formularz zgłoszenia nie musi być dostarczony osobiście.

 
[Przesłano przez: Renata Rosińska]