Rekrutacja

 

Uprzejmie informuję, że elektroniczna rekrutacja do Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Człowieku (dawniej Uniwersytet Licealisty) przy Wydziale Lekarskim w Katowicach i Wydziale Lekarskim z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu odbędzie się w dniach 1.06-16.06.2019. Elektroniczny formularz zgłoszenia do udziału w projekcie można wypełnić pod adresem:

 

https://frkat.sum.edu.pl/ogolnopolski-konkurs-wiedzy-o-czlowieku-2019-2020

 

Zgłoszenie należy wypełnić do 16 czerwca do godziny 23.59.

UWAGA! Po wypełnieniu formularza i jego poprawnym przesłaniu, na podany w zgłoszeniu adres e-mail zostanie wysłane potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia. Brak takiego potwierdzenia świadczy o niepoprawnym przesłaniu formularza i niezgłoszeniu kandydata.

Osoby, które nie dokonają zgłoszenia w formie elektronicznej, przy pomocy dostępnego formularza, nie będą mogły przystąpić do kolejnych etapów rekrutacji.

W zgłoszeniu należy zadeklarować, którego wydziału dotyczy deklaracja. Wybrany wydział nie może być zmieniony w późniejszym czasie.

Osoby, które wyślą zgłoszenie i spełnią warunki przyjęcia określone w regulaminie, będą mogły przystąpić do drugiego etapu rekrutacji polegającego na rozwiązaniu testu wielokrotnego wyboru, składającego się ze 100 pytań, każde z pięcioma dystraktorami. Test będzie zawierał pytania z biologii, chemii i fizyki, obejmujące swoim zakresem podstawę programową z tych przedmiotów dla klas I-II.

Test odbędzie się w dniu 19 czerwca 2019 o godzinie 15.30 w Auli A3 Wydziału Lekarskiego w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, ul. Medyków 18. Na test proszę przynieść długopis oraz dokument umożliwiający ustalenie tożsamości, można także zabrać ze sobą wydruk maila potwierdzającego przyjęcie zgłoszenia Kandydata.

Liczba punktów uzyskanych z testu decydować będzie o przyjęciu do dalszych etapów Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Człowieku (Uniwersytetu Licealisty) na Wydziale Lekarskim w Katowicach i Wydziale Lekarskim z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu.

Życzę powodzenia i serdecznie zapraszam do udziału w konkursie.

 


[Przesłano przez: Tomasz Francuz]