Logo SUM

Uprzejmie informuję, że IV etap Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Człowieku organizowanego przez Dziekana Wydziału Lekarskiego w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach odbędzie się w dniu 14.06.2018 o godzinie 15.30 w sali auli prof. Szaflarskiego (sala nr 110) Wydziału Lekarskiego w Katowicach.

Test końcowy, dla uczestników Uniwersytetu Licealisty przy Wydziale Lekarskim w Katowicach odbędzie się w formie 100 pytań wielokrotnego wyboru z pięcioma dystraktorami. Na rozwiązanie testu uczestnicy będą mieli 100 minut. Pytania testowe będą obejmowały informacje przekazywane w czasie trwania zajęć z poszczególnych przedmiotów.
Osoby, które chcą wziąć udział w teście, proszone są o wcześniejsze zgłoszenie swojego udziału w sekretariacie Katedry i Zakładu Biochemii SUM w Katowicach (budynek CII, IVp.), najpóźniej do 11 czerwca. Do zgłoszenia uczestnictwa niezbędny jest uzupełniony i podpisany Indeks Uczestnika Uniwersytetu Licealisty. Osoby nie posiadające zaliczenia wszystkich przedmiotów nie będą mogły zostać dopuszczone do testu końcowego. Na egzamin proszę przynieść długopis oraz dokument umożliwiający potwierdzenie tożsamości.


[Przesłano przez: Tomasz Francuz]