Uwaga

Wyniki postępowania kwalifikacyjnego do III etapu Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Człowieku na Wydziale Lekarskim w Katowicach w roku akademickim 2018/19

Do programu realizowanego przy Wydziale Lekarskim w Katowicach zostały przyjęte osoby z pozycji 1-32.

Nr ID Punkty
1 1269 70
2 2858 68
3 3144 67
4 6736 65
5 2336 63
6 8545 63
7 7251 62
8 2570 61
9 5867 60
10 6972 58
11 4969 58
12 2202 58
13 4334 56
14 4512 55
15 2701 54
16 3280 53
17 7034 52
18 5126 51
19 0196 51
20 3652 51
21 7117 49
22 7523 48
23 4545 48
24 5568 48
25 7107 48
26 6347 47
27 5441 46
28 3703 44
29 2367 44
30 8369 44
31 3290 44
32 8141 44
33 3109 43
34 4065 43
35 3409 42
36 5265 42
37 1729 41
38 1797 41
39 0482 41
40 6541 40
41 0726 39
42 2986 39
43 0613 38
44 7883 38
45 5509 38
46 2866 38
47 3985 37
48 3849 37
49 4437 37
50 3943 37
51 2045 37
52 3382 36
53 7587 36
54 4820 36
55 1738 35
56 1527 35
57 4806 35
58 0627 33
59 0528 32
60 2648 32
61 2408 31
62 5748 31
63 3704 31
64 1309 29


Gratuluję osobom zakwalifikowanym do programu, jednocześnie przypominam, że osoby przyjęte do programu do 14 lipca powinny złożyć wypełniony formularz zgłoszenia (do pobrania poniżej) w Dziekanacie Wydziału Lekarskiego, Katowice, ul. Medyków 18, pokój nr 207.

Dziekanat czynny jest w godzinach 8.00 do 15.30. Do formularza proszę załączyć dwa zdjęcia legitymacyjne.

Osoby, które nie złożą w wyznaczonym terminie formularza zgłoszenia w Dziekanacie, zostaną skreślone z listy osób przyjętych do programu, a na ich miejsce zostaną przyjęte kolejne osoby z listy (w razie zaistnienia takiej sytuacji kolejne osoby zostaną powiadomione drogą mailową).

Formularz zgłoszenia nie musi być dostarczony osobiście.


[Przesłano przez: Tomasz Francuz]