Uwaga

Uprzejmie informuję, że osoby, które wyślą do 20 września 2019 roku zgłoszenie i spełnią warunki przyjęcia określone w regulaminie, będą mogły przystąpić do drugiego etapu rekrutacji polegającego na rozwiązaniu testu wielokrotnego wyboru, składającego się ze 100 pytań, każde z pięcioma dystraktorami. Test będzie zawierał pytania z biologii, chemii i fizyki, obejmujące swoim zakresem podstawę programową z tych przedmiotów dla klas I-II.

Test odbędzie się w dniu 26 września 2019, o godzinie 16.00 w sali nr 110 im. Szaflarskiego Wydziału Lekarskiego w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, ul. Medyków 18. Na test proszę przynieść długopis oraz dokument umożliwiający ustalenie tożsamości, można także zabrać ze sobą wydruk maila potwierdzającego przyjęcie zgłoszenia Kandydata.

O przyjęciu do dalszych etapów Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Człowieku (Uniwersytetu Licealisty) na Wydziale Lekarskim w Katowicach decydować będzie liczba punktów uzyskanych z testu.

Osoby, które rekrutowały się do programu „Uniwersytet Licealisty” w czerwcu bieżącego roku i zostały przyjęte zostaną poinformowane o inauguracji programu w osobnym ogłoszeniu.

Życzę powodzenia i serdecznie zapraszam do udziału w konkursie.


[Przesłano przez: Tomasz Francuz]