Logo SUM

Uprzejmie informujemy, że Zarządzeniem Nr 92/2019 z dnia z dnia 21.05.2019 r. Rektora Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach w sprawie: ogłoszenia „godzin rektorskich” w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach, zostały ogłoszone następujące „godziny rektorskie” wolne od zajęć dydaktycznych dla studentów wszystkich lat i kierunków studiów Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach:


- w dniu 23 maja 2019 r. od godziny 15.00,
- w dniu 24 maja 2019 r. do godziny 15.00


[Przesłano przez: Grażyna Gabryś]