Uczestnicy konferencji

07 grudnia 2018 r. w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym im. K. Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach przy ul. Ceglanej 35 odbyła się VIII Ogólnopolska Studencka Konferencja Okulistyczna zorganizowana przez Studenckie Koło Naukowe przy Klinice Okulistyki Katedry Okulistyki Wydziału Lekarskiego w Katowicach SUM oraz Zarząd Studenckiego Towarzystwa Naukowego SUM.

Było to już ósme spotkanie, podczas którego zaprezentowano prace naukowe z dziedziny okulistyki zrealizowane przez studentów wszystkich lat i kierunków uczelni medycznych.

Wykład inauguracyjny wygłosiła prof. dr hab. n. med. Joanna Lewin-Kowalik, kierownik Katedry i Zakładu Fizjologii SUM, która wraz z zespołem od wielu lat pracuje nad zagadnieniami regeneracji w układzie nerwowym, poświęcając szczególne miejsce modelowi nerwu wzrokowego. Dyskusję prowadziła Komisja Ekspertów w składzie: Opiekun SKN Okulistyki Katedry Okulistyki dr hab. n. med. Dorota Pojda-Wilczek, dr hab. n. med. Mariola Dorecka oraz dr n. med. Dorota Barchanowska.
Konferencję prowadziła Przewodnicząca SKN, studentka V roku WLK Aleksandra Cieśla.
Prace naukowe przedstawiane podczas konferencji dotyczyły: analizy emocjonalnej i tematycznej struktury snów osób niewidomych, aniridii, wpływu czynników zewnętrznych na wystąpienie wady refrakcji oraz zastosowania Ocular Response Analyzer- jako nowej metody pomiaru ciśnienia wewnątrzgałkowego.

Wykład

Po raz pierwszy w formule konferencji dla prac spoza ośrodka organizującego zostały zagwarantowane nagrody rzeczowe. I miejsce zdobyła p. Katarzyna Kuchalska reprezentująca Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu za wygłoszenie pracy: „Badanie jakości widzenia u pacjentów po wszczepieniu soczewek ICL.”
Za zgodą JM Rektora SUM prof. dr hab. n. med. Przemysława Jałowieckiego konferencja została objęta Patronatem Honorowym przez Prorektor ds. Studiów i Studentów prof. dr hab. n. med. Joannę Lewin-Kowalik.

Catering
/przesłano przez: Aleksandra Cieśla /


[Przesłano przez: Agata Kalafarska-Winkler]