W dniu 17 października 2018 r. w Auli A3 im. prof. Zahorskiego w Katowicach-Ligocie odbyła się uroczystość immatrykulacji studentów programu anglojęzycznego przyjętych na studia w semestrze zimowym roku akademickiego 2018/2019 oraz w semestrze letnim roku akademickiego 2017/2018.

W uroczystości wzięły udział władze Uczelni i Wydziału w osobach: prof. dr hab. n. med. Joanny Lewin-Kowalik – Prorektora ds. Studiów i Studentów, prof. dr hab. n. med. Jana E. Zejdy – Dziekana Wydziału Lekarskiego w Katowicach oraz dr hab. n. med. Marka Walugi – Prodziekana Wydziału Lekarskiego w Katowicach.

Wykład inauguracyjny pt. “Intensive Care without walls. Concept of Rapid Response Systems” wygłosił dr n. med. Piotr Czempik z Katedry Anestezjologii i Intensywnej Terapii.

Nowo przyjęci studenci zostali powitani w środowisku akademickim przez przewodniczącego Wydziałowego Samorządu Studenckiego, przedstawicielkę IFMSA-Poland / oddział Śląsk oraz przedstawicielkę studentów programu anglojęzycznego.

W 2018 roku w ramach naboru zimowego i letniego studia w języku angielskim na kierunku lekarskim w WLK rozpoczęło 80 osób.

 

[Przesłano przez: Agata Kalafarska-Winkler]