logo projektu

Uprzejmie informuję, że Ministerstwo Rozwoju wprowadza pilotażowe narzędzie „pożyczki na kształcenie”, które finansowane będą w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój i ukierunkowane na wsparcie kształcenia ustawicznego. Przeznaczone jest dla osób pełnoletnich, zamieszkujących na obszarze Polski, chcących rozwijać swoje umiejętności i kompetencje.

W ramach projektu osoby posiadające pełną zdolność do czynności prawnych mogą wnioskować o pożyczkę przeznaczoną wyłącznie na studia podyplomowe, kursy, szkolenia oraz inne formy kształcenia osób dorosłych oferowane przez krajowe i zagraniczne podmioty (za wyjątkiem studiów I, II i III stopnia), trwające nie dłużej niż 24 miesiące.

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE:

  • start naboru: przełom sierpnia i września 2017 r.
  • maksymalna wartość pożyczki to 100 tys. zł, pożyczka może stanowić o 100% kosztu szkolenia/kursu/studiów,
  • pożyczka jest nieoprocentowana, bez żadnych dodatkowych kosztów (prowizji, opłat wstępnych, kosztów opracowania, itp.),
  • pożyczki spłacane są w równych ratach, w cyklu miesięcznym,
  • minimalna liczba rat/długość spłaty to 12 miesięcy, maksymalna to 36 miesięcy,
  • istnieje możliwość umorzenia 20 – 25% kwoty pożyczki.

Rozpoczęcie naboru planowane jest na przełom sierpnia i września 2017r., a całość procesu aplikacji i udzielania pożyczek odbywać się będzie przy uproszczonych formalnościach po stronie potencjalnego uczestnika projektu. Kluczowym elementem systemu będzie system on-line oraz zdalne i elektroniczne przekazywanie dokumentów, co pozwoli na ogólnopolski zasięg i minimalizację efektu wykluczenia ze względu na miejsce zamieszkania.

Wszystkie informacje na temat programu, startu rekrutacji, etapów oraz zasad będą dostępne pod adresem www.inwestujwrozwoj.pl


[Przesłano przez: Kinga Łosiak - Lisowska]