Dyplom

Studentka V roku studiów na kierunku analityka medyczna: Justyna Kata, członkini koła naukowego Medigenet działającego przy Katedrze i Zakładzie Genetyki Medycznej Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu, która uczestniczyła w dniu 13 maja 2017 roku w V Ogólnopolskiej Konferencji Lubelskiego Towarzystwa Studentów Analityki Medycznej, zdobyła I nagrodę w sesji interdyscyplinarnej prezentując pracę pt. „Proces apoptozy i autofagii w komórkach glejaka wielopostaciowego linii T98G i U87MG z wyciszonym genem miR210 eksponowanych na działanie gallusanu epigallokatechiny”.

Gratulujemy!


[Przesłano przez: Agata Kalafarska-Winkler]