Plakat

W styczniu 2017 r. została ogłoszona XII edycja konkursu na najlepszą pracę licencjacką, magisterską i doktorską dotyczącą Miasta Gliwice.

Do XII edycji konkursu mogą być zgłaszane prace obronione w latach 2014 – 2017, które nie brały udziału w żadnej z poprzednich edycji konkursu.
Prawo do zgłaszania prac licencjackich, magisterskich i doktorskich mają władze uczelni lub wydziału (rektor, dziekani wydziałów, rady wydziałów). Prace mogą składać również ich autorzy po uzyskaniu rekomendacji władz uczelni, wydziału lub placówek badawczych.
Udział w konkursie stanowi nadzwyczajną okazję przedstawienia swojej pracy szerszemu gronu odbiorców.


[Przesłano przez: Agata Kalafarska-Winkler]