Baner

Studencie, Absolwencie jeśli miałeś okazję odbyć praktykę lub staż w organizacji, która troszczyła się o jakość jej organizacji oraz wypracowała godne do naśladowania standardy organizacji praktyk i staży zgłoś ją do KONKURSU.

 

Do konkursu można zgłosić podmioty gospodarcze (firmy, organizacje, stowarzyszenia i inne instytucje funkcjonujące zgodnie z przepisami prawa polskiego) z województwa śląskiego, które organizują praktyki lub staże o wysokim standardzie oraz walorze edukacyjnym dla studentów.

Zgłoszenia należy wysyłać do dnia 11 grudnia 2016 r. poprzez formularz on-line dostępny na stronie: http://bk.us.edu.pl/wybierz-praktykodawce-roku-wojewodztwa-slaskiego

Konkurs „Praktykodawca Roku Województwa Śląskiego” jest realizowany od 2014. Jego misją jest szeroko pojęte promowanie idei organizowania wartościowych praktyk i staży, a celami zwiększenie świadomości studentów w zakresie korzyści płynących z udziału w wysokiej jakości praktykach i stażach oraz informowanie ich o praktykodawcach, którzy troszczą się o jakość organizacji praktyk i staży oraz nagradzanie praktykodawców, którzy utrzymują najwyższe standardy podczas realizacji praktyk i staży studenckich oraz zachęcanie ich do organizowania rzetelnej edukacji praktycznej.    


[Przesłano przez: Aleksandra Wilk]