DAAD baner

Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej (DAAD) to stowarzyszenie niemieckich szkół wyższych, założone w 1925 r. i ponownie powołane do życia w roku 1950. Centralna siedziba DAAD mieści się w Bonn, natomiast na całym świecie działa szereg przedstawicielstw i centrów informacyjnych DAAD.

Głównym zadaniem DAAD jest internacjonalizacja niemieckich uczelni i wspieranie międzynarodowej wymiany akademickiej.

Dzieje się to m.in. poprzez finansowe wsparcie studentów, absolwentów, doktorantów i naukowców – zarówno Niemców jak i obcokrajowców – w ramach programów stypendialnych.

DAAD przyznaje indywidualne stypendia krótko- i długoterminowe, finansuje podróże grupowe i deleguje niemieckich naukowców, docentów i lektorów na zagraniczne uczelnie. Znaczne środki finansowe przeznaczone są na współpracę między niemieckimi i zagranicznymi uczelniami w ramach określonych projektów, na programy wspierające umiędzynarodowienie niemieckich uczelni, a także na finansowanie powiązanych z Niemcami kierunków studiów, centrów i szkół wyższych za granicą.

Od roku 1997 DAAD ma swoje przedstawicielstwo w Warszawie.

Więcej informacji na temat stypendiów oraz terminów składania wniosków można znaleźć pod adresem internetowym: www.daad.pl

 
[Przesłano przez: Dział ds. Studiów i Studentów]