Logo SUM

Zapraszamy do wypełnienia ankiety (Student Survey) pomagającej opracować program międzyuczelnianych studiów magisterskich na kierunku „Ocena technologii medycznych”. W ramach międzynarodowego projektu Erasmus+ KA2 Project, realizowanego przez konsorcjum uczelni wyższych z Wielkiej Brytanii, Bułgarii, Polski, Grecji, Turcji i Węgier, Warszawski Uniwersytet Medyczny przygotowuje studium wykonalności, dotyczące programu międzyuczelnianych studiów magisterskich na kierunku „Ocena technologii medycznych” (ang. Heath Technology Assessment, HTA).

 

 

 

Nowy program międzyuczelnianych studiów II stopnia powstaje w odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie na specjalistów w dziedzinie oceny technologii medycznych wśród instytucji prywatnych i publicznych. Dla studentów przewidziano możliwość ubiegania się o stypendia naukowe, udział w kursach i praktykach studenckich oraz przygotowanie pracy dyplomowej.

Program jest finansowany przez Komisję Europejską w ramach ERASMUS+ KA2 Strategic Partnership Project on Joint Curriculum Development in Health Technology Assessment 
(Nr projektu JoC HTA: 2015-1-TR01-KA203-022402).

Zapraszamy wszystkich studentów do wypełnienia krótkiej ankiety (Student Survey), dostępnej na stronie projektu:http://www.jochta.net/#

 
[Przesłano przez: Katarzyna Pawełczyk]