Nowe wnioski

Szanowni Doktoranci,

 

Uprzejmie informuję, że sposób oceny i dokumentacji osiągnięć działalności naukowo-badawczej we wnioskach o przyznanie stypendium doktoranckiego oraz zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych zostały ujednolicone z wnioskami o przyznanie stypendium Rektora dla doktorantów i zaktualizowane w związku z Komunikatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych wraz z przypisaną liczbą punktów.
Jednocześnie, dodaję, że w związku z Zarządzeniami Rektora Śląskiego Uniwersytetu Medycznego Nr 147/2019 oraz Nr 148/2019 z dnia 13.09.2019 r. w Katowicach, aktualne wzory wniosków dostępne na stronie Studiów Doktoranckich w zakładce Stypendia.

 


[Przesłano przez: Kateryna Metelska]