4 kwietnia 2019 r. w Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa „Znaczenie e-zdrowia dla nowoczesnej medycyny – szanse i zagrożenia”, zorganizowana przez Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Akademię Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach oraz Stowarzyszenie Współpracy Polska-Wschód. Konferencję objęli patronatem Prezydent Miasta Katowice oraz Prezydent Miasta Zawiercie.

Na agendę wydarzenia złożyły się 4 panele dyskusyjne, dotyczące takich zagadnień, jak: znaczenie e-medycyny, profilaktyka i wczesna diagnostyka, e-medycyna w onkologii i rehabilitacji oraz wyzwania lekarzy w polityce senioralnej w Polsce i na Białorusi.

Wśród prelegentów konferencji znaleźli się m.in.:
- Pan Janusz Cieszyński, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia,
- Pani dr n.med. Beata Małecka-Libera, Poseł na Sejm RP,
- Pan dr n. med. Jacek Kozakiewicz, Wiceprezes Okręgowej Rady Lekarskiej,
a także przedstawiciele środowiska medycznego z Białorusi oraz liczni reprezentanci związani ze Śląskim Uniwersytetem Medycznym w Katowicach.

Szczególnym zainteresowaniem uczestników konferencji cieszyły się dyskusje poświęcone nowym technologiom i innowacyjnym odkryciom w medycynie, które przyczyniają się do skuteczniejszej profilaktyki, diagnostyki i leczenia wielu poważnych chorób. Prelegenci podkreślali również znaczenie profilaktyki zdrowotnej, przede wszystkim w polityce senioralnej.


[Przesłano przez: Oliwia Khalil-Oliwa]