Logo MNiSW

Szanowni Państwo,

przypominam, że w dniach 12-30 kwietnia 2019 r. odbędą się wybory do Rady Doskonałości Naukowej – organu, który zastąpi Centralną Komisję ds. Stopni i Tytułów w zakresie nadzoru nad indywidualnymi postępowaniami awansowymi na stopień doktora i doktora habilitowanego.


Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach zgłosił jako kandydatów do Rady Doskonałości Naukowej pracowników:
- prof. dr hab. n. med. Wojciecha Wojakowskiego – w dyscyplinie nauk medycznych,
- dr hab. n. farm. Ewę Oziminę-Kamińską – w dyscyplinie nauk farmaceutycznych,
- dr hab. n. med. Sebastiana Grosickiego – w dyscyplinie nauk o zdrowiu.

 

Wybory do Rady odbędą się za pośrednictwem elektronicznego systemu wyborczego dostępnego na stronie internetowej radon.opi.org.pl.
Od 1 marca do 1 kwietnia 2019 r., na ww. stronie internetowej dostępna jest wstępna lista osób uprawnionych do głosowania. Lista została opracowana na podstawie danych zgromadzonych w systemie POL-on i obejmuje osoby ze stopniem doktora habilitowanego lub tytułem profesora.

Każda osoba uprawniona do głosowania może w terminie do 1 kwietnia 2019 r.:
• sprawdzić czy znajduje się na wstępnej liście osób uprawnionych do głosowania,
• zweryfikować swoje dane znajdujące się w systemie wyborczym (po autoryzacji tożsamości),
• wnioskować o dokonanie korekty danych (np. nieaktualny adres e-mail),
• złożyć wniosek o dopisanie do listy wyborców (dotyczy osób, które nie znajdują się na wstępnej liście uprawnionych do głosowania).

Wnioski osób zatrudnionych w SUM dotyczące aktualizacji danych, w tym adresu e-mail (ważnego ze względu na przesyłanie informacji o dopuszczeniu do głosowania, a następnie przekazanie karty do głosowania) będą w systemie automatycznie przekazywane do pracowników Działu ds. Pracowniczych i Socjalnych.
W związku z powyższym, uprzejmie proszę o weryfikację danych dostępnych pod adresem radon.opi.org.pl w celu zapewnienia sobie prawa do złożenia głosu w wyborach.

Z wyrazami szacunku,
prof. dr hab. n. med. Tomasz Szczepański
Prorektor ds. Nauki
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach


[Przesłano przez: Joanna Rozbicka]