Uwaga

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że w dniach 12-30 kwietnia 2019 r. odbędą się wybory do Rady Doskonałości Naukowej - organu działającego na rzecz rozwoju kadry naukowej. Gremium zastąpi Centralną Komisję ds. Stopni i Tytułów w zakresie nadzoru nad indywidualnymi postępowaniami awansowymi na stopień doktora i doktora habilitowanego. Do Rady zostanie powołanych po trzech przedstawicieli każdej dyscypliny naukowej, zgodnie z „Klasyfikacją dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych”, stanowiących Załącznik do Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 września 2018 r. w sprawie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1818).
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach Uchwałami nr 1/2019, 2/2019 i 3/2019 z dnia 27.02.2019 r. zgłosił jako kandydatów do Rady Doskonałości Naukowej pracowników:
- prof. dr hab. n. med. Wojciecha Wojakowskiego – w dyscyplinie nauk medycznych,
- dr hab. n. farm. Ewę Oziminę-Kamińską – w dyscyplinie nauk farmaceutycznych,
- dr hab. n. med. Sebastiana Grosickiego – w dyscyplinie nauk o zdrowiu.
Ostateczna lista kandydatów do Rady Doskonałości Naukowej zostanie opublikowana przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego do 10 kwietnia br. w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Skład Rady Doskonałości Naukowej zostanie wybrany przez ogół pracowników naukowych w ramach ogólnopolskich wyborów zorganizowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, toteż uprzejmie proszę Państwa o czynny udział w wyborach.
Wybory do Rady odbędą się za pośrednictwem elektronicznego systemu wyborczego dostępnego na stronie internetowej radon.opi.org.pl.
Od 1 marca do 1 kwietnia 2019 r., na ww. stronie internetowej dostępna jest wstępna lista osób uprawnionych do głosowania. Lista została opracowana na podstawie danych zgromadzonych w systemie POL-on i obejmuje osoby ze stopniem doktora habilitowanego lub tytułem profesora.

Każda osoba uprawniona do głosowania może w terminie do 1 kwietnia 2019 r.:
• sprawdzić czy znajduje się na wstępnej liście osób uprawnionych do głosowania,
• zweryfikować swoje dane znajdujące się w systemie wyborczym (po autoryzacji tożsamości),
• wnioskować o dokonanie korekty danych (np. nieaktualny adres e-mail),
• złożyć wniosek o dopisanie do listy wyborców (dotyczy osób, które nie znajdują się na wstępnej liście uprawnionych do głosowania).
Wnioski osób zatrudnionych w SUM dotyczące aktualizacji danych, w tym adresu e-mail (ważnego ze względu na przesyłanie informacji o dopuszczeniu do głosowania, a następnie przekazanie karty do głosowania) będą w systemie automatycznie przekazywane do pracowników Działu ds. Pracowniczych i Socjalnych.
Zwracam szczególną uwagę na fakt, że osoby wybrane w ramach powyższych wyborów, będą przedstawicielami polskiego środowiska naukowego reprezentującego każdego uprawnionego do głosowania naukowca.
W związku z powyższym, uprzejmie proszę o weryfikację danych dostępnych pod adresem radon.opi.org.pl w celu zapewnienia sobie prawa do złożenia głosu w wyborach.
W razie pytań lub wątpliwości, uprzejmie proszę o kontakt z pracownikiem Działu ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej SUM, Panią mgr Joanną Rozbicką (tel. 32 208 35 40, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.).

Z wyrazami szacunku,
prof dr hab. n. med. Tomasz Szczepański
Prorektor ds. Nauki Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach


[Przesłano przez: Joanna Rozbicka]