NCN logo

Projekt: Ocena efektywności ogrzewania przy wykorzystaniu ciągłej terapii nerkozastępczej - poszukiwanie skutecznej metody ogrzewania pozaustrojowego poszkodowanych w hipotermii głębokiej", którego kierownikiem jest dr hab. Tomasz Darocha z Kliniki Kardioanestezjologii i Intensywnej Terapii Wydziału Lekarskiego w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach otrzymał dofinansowanie w kwocie 48 598,00 zł w ramach konkursu Miniatura 2 Narodowego Centrum Nauki.

Skuteczne ogrzewanie pacjentów w hipotermii jest podstawowym warunkiem ich przeżycia. W Polsce co roku z powodu wychłodzenia traci życie ok 300-600 osób, często w lokalnych szpitalach i bez dostępu do zaawansowanych pozaustrojowych metod ogrzewania Wiele z takich placówek dysponuje jednak Oddziałami Intensywnej Terapii oraz ma możliwość prowadzenia ciągłej terapii nerkozastępczej (CRRT - Continuous Renal Replacement Therapy). W swojej pracy zespół pod kierownictwem dr hab. T. Darochy chce się skupić na dokładnym poznaniu i optymalizacji tej metody. Korzyścią jej zastosowania może być zwiększenie szans na przeżycie pacjentów w hipotermii.

Spodziewanym efektem badań ma być ustalenie maksymalnych możliwości ogrzewania pacjentów w ciężkiej hipotermii przy użyciu urządzeń CRRT, ustalenie optymalnego schematu ogrzewania pacjentów, a także możliwa redukcja śmiertelności pacjentów w hipotermii poddanych CRRT w celu ogrzania.

Gratulujemy!


[Przesłano przez: Bożena Langner]