UWAGA STUDENCI

Informujemy, że na podstawie art. 318 ust. 2 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. poz. 1669) w związku z art. 26 ust. 3a-3e ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2018 r. poz. 87) oraz rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 października 2015 r. w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na naukę w ramach programu „Diamentowy Grant” (Dz.U. poz. 1818) ogłoszona została VIII edycja konkursu o finansowanie projektów badawczych w ramach Programu „Diamentowy Grant”.

Wnioski o finansowanie przedmiotowych projektów należy składać w Dziale ds. Studiów i Studentów do dnia 11 stycznia 2019 r.

Wzór wniosku dostępny jest na stronie https://osf.opi.org.pl/.

Szczegółowe informacje o konkursie dostępne są na stronie  https://www.gov.pl/web/nauka/ogloszenie-viii-edycji-konkursu-w-ramach-programu-diamentowy-grant oraz w Dziale ds. Studiów i Studentów pod nr. tel. 32/208 36 57 (osoba do kontaktu: Agnieszka Ucieszyńska-Krupa).

 

[Przesłano przez: Agnieszka Ucieszyńska-Krupa]