Plakat

Zapraszamy do udziału w I Konferencji Naukowo-Szkoleniowej NeuroSilesia, która odbędzie się w Katowicach w dniach 26-27.10.2018r.

Choroby układu nerwowego należą do najczęstszych w naszej populacji. Z uwagi na parametry zachorowalności, postępujący charakter, potencjalną niepełnosprawność intelektualną i ruchową są poważnym problemem ekonomicznym i społecznym.
W programie konferencji ujęto tematykę nowoczesnej neurologii dziecięcej i dorosłych w aspekcie diagnostycznym oraz terapeutycznym. Konferencja NeuroSilesia będzie okazją do wysłuchania wystąpień znakomitych wykładowców oraz wymiany doświadczeń między polskimi ośrodkami.
Tematy główne - Neurologia dorosłych i dzieci:

- udar mózgu
- stwardnienie rozsiane
- padaczka
- neuroonkologia
- neuroMix


[Przesłano przez: Agata Kalafarska-Winkler]