Baner

Uprzejmie informujemy, iż Fundacja na rzecz Nauki Polskiej corocznie organizuje konkurs pn. „Start”, w ramach którego finansuje roczne stypendia dla wybitnych młodych uczonych, którzy znajdują się na początku kariery naukowej i posiadają udokumentowane osiągnięcia w swojej dziedzinie badań.

Aplikacje mogą składać instytucje kształcące kandydatów lub instytucje, w których kandydaci wykonują prace B+R. Nowa edycja konkursu START 2019 rozpocznie się we wrześniu 2018 r. W ubiegłych latach wysokość rocznego stypendium wynosiła 28 000 zł. W najbliższym konkursie Fundacja przyzna ok. 100 rocznych stypendiów.

Szczegółowe informacje dot. konkursu oraz dodatkowe informacje znajdują się na stronie: https://www.fnp.org.pl/oferta/start/.

W przypadku chęci przystąpienia do konkursu prosimy o bezpośredni kontakt z Działem ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej SUM.


[Przesłano przez: Klaudia Libront]