dr hab. n. med. Grażyna Lisowska

25 kwietnia 2018 r. Prezydent RP Andrzej Duda wręczył nominację profesorską dr hab. n. med. Grażynie Lisowskiej.

Prof. dr hab. n. med. Grażyna Lisowska z Katedry i Oddziału Klinicznego Otorynolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego jest specjalistą z zakresu otorynolaryngologii.

Działalność naukowa Pani Profesor koncentruje się głównie na zagadnieniach dotyczących obiektywnej oceny narządu słuchu. Do najważniejszych osiągnięć naukowych można zaliczyć opracowanie we współpracy z HNO Universitätsklinik Kantosspital Basel nowatorskiej metody oceny układu oliwkowo-ślimakowego przyśrodkowego z wykorzystaniem kontralateralnej stymulacji akustycznej w diagnostyce schorzeń demielinizacyjnych ośrodkowego układu nerwowego oraz guzów kąta mostowo-móżdżkowego. Aktywność zawodowa Pani Profesor skoncentrowana jest głównie na nowoczesnych metodach leczenia nagłych niedosłuchów i szumów usznych oraz na zagadnieniach związanych ze schorzeniami zatok i wykorzystaniu nowoczesnych technik chirurgii endoskopowej zatok w praktyce klinicznej.

Jest laureatem kilku nagród i wyróżnień, m.in.: nagrody Ministra Zdrowia za cykl prac dotyczących zastosowania badań emisji otoakustycznej we wczesnej diagnostyce zaburzeń narządu słuchu oraz nagrody Rektora Śląskiego Uniwersytetu Medycznego za cykl prac dotyczących oceny czynności ucha wewnętrznego.

Gratulujemy!


[Przesłano przez: Agata Kalafarska-Winkler]