Nominacja

25 kwietnia 2018 r. Prezydent RP Andrzej Duda wręczył nominację profesorską dr. hab. n. med. Marcinowi Adamczakowi.

Prof. dr hab. n. med. Marcin Adamczak jest pracownikiem Katedry i Kliniki Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych Wydziału Lekarskiego w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego. Jest specjalistą z zakresu chorób wewnętrznych oraz nefrologii. Wiedzę z zakresu nefrologii eksperymentalnej pogłębiał podczas staży naukowych w Oddziale Nefrologii Kliniki Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu w Heidelbergu

Prowadzona przez Profesora działalność naukowo-badawcza dotyczy następujących kierunków badań: stężenie leptyny w osoczu u chorych na przewlekłą chorobę nerek leczonych hemodializami lub poddanych transplantacji nerki; udział leptyny w patogenezie samoistnego nadciśnienia tętniczego i wpływ leków przeciwnadciśnieniowych na leptynemię; leptynemia w osoczu u osób w wieku podeszłym; regresja stwardnienia kłębuszków nerkowych pod wpływem enalaprilu; wpływ leków przeciwnadciśnieniowych na adiponektynemię u chorych na samoistne nadciśnienie tętnicze; adiponektynemia u osób w wieku podeszłym, u chorych z nadciśnieniem tętniczym samoistnym, oraz u chorych z przewlekłą chorobą nerek leczonych hemodializami lub poddanych transplantacji nerki; patogeneza nadciśnienia naczyniowo-nerkowego; tzw. programowanie płodowe; wpływ kalcimimetyku na gospodarkę hormonalną.

Laureat wielu nagród i wyróżnień m.in.: dwóch zespołowych nagród Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego, nagrody im. Bernd Tersteegen (międzynarodowa doroczna nagroda naukowa Verband Deutsche Nierenzentren), czterech nagród ministra zdrowia, nagrody za najlepszą prezentację w dziedzinie nefrologii podczas zjazdu European Council for Blood Pressure and Cardiovascular Research (2003), a także ośmiu nagród Rektora SUM (siedmiu naukowych i jednej dydaktycznej).

Gratulujemy!

Źródło:CDDMiF


[Przesłano przez: Agata Kalafarska-Winkler]