Baner

Informujemy, że 10 stycznia 2018 r. Komisja Europejska rozpoczęła szereg publicznych konsultacji skupionych na kluczowych obszarach polityki, w ramach przygotowań do kolejnego  budżetu UE, który będzie uruchomiony po 2020 r. Lista konsultacji obejmuje następujące obszary:

•Inwestycje, badania i innowacje, MŚP i jednolity rynek
•Bezpieczeństwo
•Migracja i azyl
•Infrastruktura strategiczna
•Wartości i mobilność
•Polityka spójności

Konsultacje w poszczególnych tematach mają formę ankiety, dostępnej na stronie internetowej https://ec.europa.eu/info/consultations, a jej wypełnienie trwa ok. 30 minut. Swoje opinie na powyższe tematy mogą przedstawiać obywatele, organizacje i firmy. Konsultacje będą trwały do 8 marca 2018 r.

Zachęcamy do wzięcia udziału w konsultacjach, gdyż wszystkie zebrane opinie zostaną uwzględnione w obecnych pracach nad przyszłymi wieloletnimi ramami finansowymi Komisji Europejskiej.

Komunikat Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE


[Przesłano przez: Patrycja Obłój]