Nominacja

Prezydent RP Andrzej Duda nadał tytuł naukowy profesora nauk medycznych dr. hab. n. med. Krzysztofowi Łabuzkowi z Kliniki Chorób Wewnętrznych i Farmakologii Klinicznej Wydziału Lekarskiego w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego.

Prof. dr hab. n. med. Krzysztof Łabuzek jest specjalistą chorób wewnętrznych (2007), specjalistą farmakologii klinicznej (2010), specjalistą diabetologii (2013) oraz posiada ukończoną specjalizację z endokrynologii.

Wielokrotnie nagradzany m.in. nagrodą. Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej za cykl prac dotyczących badań nad rolą czynników neurotoksycznych m.in. cytokin, interakcji cytokin i enkefalin oraz udziału TNF-a oraz tlenku azotu w mechanizmie oddziaływania neuroleptyków na komórki mikrogleju (2003),   nagrodą I Stopnia Rektora Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach w zakresie działalności naukowej, za cykl prac poświęconych udziałowi cytokin w mechanizmie działania leków przeciwpsychotycznych i przeciwdepresyjnych (2008), nagrodą I Stopnia Rektora Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach za cykl publikacji z zakresu multipotencjalnego leczenia cukrzycy (2010) oraz  w zakresie działalności dydaktycznej za opracowanie książki pt. "Farmakologia dla studentów i absolwentów kierunków medycznych" (2011).

Jest recenzentem w wielu czasopismach naukowych, zarówno międzynarodowych, jak i polskich i opiekunem  Studenckiego Koła Naukowego działającego przy Katedrze Farmakologii.

Prof. Krzysztof Łabuzek jest także ekspertem naukowym i współprowadzącym telewizyjny program popularnonaukowy "36i6" stacji TVN oraz współtwórcą i moderatorem społecznościowego portalu medycznego www.PogromcyMitówMedycznych.pl, który skupia na swej platformie internetowej studentów polskich uczelni medycznych, stażystów, młodych lekarzy oraz internautów zainteresowanych tematyką prozdrowotną.

Gratulujemy!


[Przesłano przez: Agata Kalafarska-Winkler]

[Zdjęcie: Kancelaria Prezydenta RP, autor Krzysztof Sitkowski]