Baner

 Dziekan Wydziału Zdrowia Publicznego w Bytomiu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

oraz 

Zarząd Klubu POLSKIE FORUM ISO 9000
zapraszają do uczestnictwa w
I Międzynarodowej Konferencji

Naukowo – Praktycznej
„Zarządzanie Jakością  w  Ochronie  Zdrowia

Patronat honorowy:
  JM Rektor Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Prof. dr hab. n. med. Przemysław Jałowiecki

JM Rektor Politechniki Śląskiej
Prof. dr hab. inż. Arkadiusz Mężyk

 

Dyrektor Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny
dr Grzegorz Juszczyk

 

Patronat medialny:

Public Health Forum
Problemy Jakości
Wiadomosći Lekarskie

Współorganizator:

ŚLĄSKA IZBA LEKARSKA    

Konferencja odbędzie się w terminie: 21.02.2018 (środa)
Miejsce: Aula im. prof. zw. dr hab. n. med. dr h.c. Witolda Zahorskiego

w Katowicach-Ligocie przy ul. Medyków 18.

 [Przesłano Karolina Holeczek]

Program 2

Program
Strona ISO 9000