Plakat

Szanowni Państwo, serdecznie zapraszamy do udziału w Międzynarodowym Sympozjum Traumatologicznym, które odbędzie się w dniu 21 kwietnia 2017 r. w Centrum Konferencyjnym, przy ul. Mickiewicza 29 w Katowicach.

Tegoroczne spotkanie pragniemy poświęcić obrażeniom kończyny górnej i nowoczesnym sposobom ich zaopatrywania. Do udziału w Sympozjum zostali zaproszeni wybitni Wykładowcy, którzy z pewnością zapewnią najwyższy poziom merytoryczny prezentowanych referatów. Liczymy również na aktywny udział Państwa w konstruktywnej i twórczej dyskusji.
Wielkim zaszczytem jest Honorowy Patronat szanowanych Osobistości naszego regionu. Podziękowania składamy Wystawcom, za deklarację partnerstwa oraz przedstawienia najnowszych rozwiązań materiałowo-konstrukcyjnych implantów, które są pomocne w wyborze nowatorskich metod operacyjnych.
Wierzymy, że Sympozjum, które odbędzie się w miejscu legendarnych już wydarzeń naukowych oraz wieloletnich Zebrań Oddziału Śląskiego PTOiTr., będzie ważne i stanie się okazją do rozpropagowania istotnych osiągnięć specjalizacji oraz miejscem wymiany własnych poglądów.

Życzymy Państwu owocnych obrad oraz miłego pobytu w stolicy województwa!

Z poważaniem
Organizatorzy Sympozjum

 

[Przesłano przez: Agata Kalafarska-Winkler]

Program