Logo SUM

Uprzejmie informujemy, iż zgodnie z pkt 3 Działu II Tryb wnioskowania ,,Zasad wnioskowania, podziału dotacji na finansowanie działalności statutowej polegającej na prowadzeniu badań naukowych w ramach prac statutowych oraz zadań z nimi związanych, służących utrzymaniu potencjału badawczego jednostek organizacyjnych oraz rozwojowi młodych naukowców i uczestników studiów doktoranckich w jednostkach naukowych (Wydziałach) Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach” stanowiących Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 8/2015 z dnia 21 stycznia 2015 r. z późń. zm., 31 maja 2017 r. mija termin składania Wniosków o finansowanie pracy statutowej/zadań służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich w 2018 r.

Zgodnie z zapisami Zasad jw. Wnioski składane są do Wydziałowej Komisji ds. Nauki (Dziekanatu) odpowiednio w przypadku:
- kierownika jednostki organizacyjnej/upoważnionego pracownika naukowo-dydaktycznego za pośrednictwem Dziekana Wydziału,
- młodego naukowca za pośrednictwem Kierownika jednostki organizacyjnej,
- doktoranta za pośrednictwem Kierownika Studium Doktoranckiego.

Druki formularzy dostępne są na stronie Działu ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej (http://nauka.sum.edu.pl) w zakładce Pliki do pobrania.

 


[Przesłano przez:L Joanna Domagalska]