Logo NKN

 KONFERENCJA PROGRAMOWA NARODOWEGO KONGRESU NAUKI
„ŚCIEŻKI KARIERY I ROZWÓJ MŁODEJ KADRY NAUKOWEJ”
26 – 27 stycznia 2017r. KATOWICE

W dniach 26 – 27 stycznia 2017r. w Katowicach odbędzie sięKonferencja Programowa  Narodowego Kongresu Nauki pt.  „Ścieżki kariery i rozwój młodej kadry naukowej” organizowana przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przy udziale Uniwersytetu Śląskiego.

Konferencja jest czwartym spotkaniem z cyklu konferencji programowych organizowanych w różnych ośrodkach akademickich kraju, mającym na celu przygotowanie  Narodowego Kongresu Nauki, który odbędzie się w Krakowie we wrześniu 2017r. Jego głównym celem będzie przegląd potencjału badawczego Polski i refleksja nad priorytetami i narzędziami polityki w zakresie nauki i szkolnictwa wyższego. Podczas Narodowego Kongresu Nauki we wrześniu Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego przedstawi projekt założeń do nowej ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym.

Podczas katowickiej konferencji omawiane będą najważniejsze problemy i wyzwania, przed którymi stoi nauka i szkolnictwo wyższe, w tym propozycje rozwiązań ustawowych opracowane przez trzy niezależne zespoły w ramach projektu Ustawa 2.0. Kolejnymi tematami będą między innymi: system uprawnień do nadawania stopni naukowych, dydaktyczna ścieżka kariery akademickiej, interdyscyplinarność ścieżek kariery, kariera naukowa na uczelniach artystycznych, kwestie etyczne w nauce, konkursy i kryteria awansu kadry akademickiej.

Szczegółowe informacje dotyczące programu konferencji oraz zapisów znajdują się na stronie internetowej www.nkn.gov.pl (rejestracja uczestników rozpocznie się od stycznia 2017r.) 


[Przesłano przez: Anna Bubrowska]