9 grudnia 2016 r. w auli wykładowej im. prof. Witolda Zahorskiego w Katowicach-Ligocie odbyła się uroczystość wręczenia 89 dyplomów doktora nauk medycznych  oraz 4 doktora habilitowanego Wydziału Lekarskiego w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

Stopień naukowy doktora habilitowanego otrzymali:

  • dr hab. Maria Kalina
  • dr hab. Ilona Kopyta   
  • dr hab. Wojciech Kaspera
  • dr hab. Paweł Niemiec

 List gratulacyjny  Dziekana Wydziału Lekarskiego w Katowicach wręczono 7 doktorantom za wyróżnione rozprawy doktorskie.

Uroczystość promowania na stopień doktora habilitowanego i doktora nauk medycznych otworzył Prodziekan Wydziału prof. dr hab. n.med. Andrzej Witek.

Wśród zaproszonych gości byli: Prorektor ds. Nauki  prof. dr hab. n. med. Tomasz Szczepański,  Prodziekan ds. studenckich prof. dr hab. Jerzy Wojnar, Prodziekan ds. kształcenia w języku angielskim dr hab. n. med. Marek Waluga, kierownik studiów doktoranckich prof. dr hab. n. med. Aleksander L. Sieroń.

Pan Dziekan podziękował Promotorom za to, że nie szczędząc opieki i głębokiej wiedzy pomogli kandydatom w uzyskaniu zaszczytnej godności akademickiej   doktora nauk medycznych. Następnie odczytał tekst przysięgi doktorskiej i poprosił  Promotorów o przeprowadzenie uroczystej promocji  i wręczenie dyplomów.

W imieniu doktorantów głos zabrał dr n.med. Maciej Wybraniec.

 Na zakończenie uroczystości Prorektor  prof. dr hab. n. med. Tomasz Szczepański złożył jeszcze raz gratulacje  doktorom habilitowanym i doktorom nauk medycznych życząc im owocnych wyników w codziennej pracy oraz wiele satysfakcji osobistej.

 Uroczystość promocji  zakończyła się odśpiewaniem  „Gaudeamus”.

 


[Przesłano przez: Agata Kalafarska-Winkler]