Logo NCN

Projekt „Potencjał immunosupresyjny aktywowanych komórek owodni ludzkiej w modelu doświadczalnym allo- i ksenotransplantacji skóry” otrzymał dofinansowanie w kwocie 150 000 zł w ramach konkursu PRELUDIUM - na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora. Kierownikiem projektu jest lek. Emanuel Rafał Kolanko z Wydziału Lekarskiego w Katowicach, a opiekunem naukowym dr hab Piotr Czekaj.

Celem planowanych badań jest ocena porównawcza przeszczepów skóry wykonanych w zwierzęcym modelu doświadczalnym: allograftów mysz-mysz i ksenograftów szczur-mysz, w warunkach działania leku immunosupresyjnego - Cyklosporyny A oraz po podaniu aktywowanych hAC. Naukowcy prowadzący projekt zamierzają zweryfikować tezę, że właściwości immunomodulacyjne komórek owodniowych, wzmocnione poprzez aktywację ex vivo podczas hodowli komórkowej, są wystarczające do powstrzymania reakcji ostrego odrzucenia allo- i kseno graftów skóry. Ponadto dokonają oceny efektywności działania komórek owodniowych w stosunku do Cyklosporyny A, z uwzględnieniem drogi ich podania myszom-biorcom.

Nowatorskim elementem zaplanowanego badania jest wykorzystanie aktywowanych ex vivo ludzkich komórek owodniowych w modelu zwierzęcym, do podtrzymania funkcji życiowych allo- i ksenograftów skóry. Takie podejście jest zgodne z aktualnym kierunkiem postępowania doświadczalnego polegającego na modyfikowaniu właściwości komórek macierzystych w celu dalszego ich wykorzystywania. Badania takie, z wykorzystaniem aktywowanych hAC, nie były do tej pory prowadzone. Wcześniejsze próby wykorzystania nieaktywowanych komórek owodniowych nie dały jednoznacznej odpowiedzi, jaki potencjał immunosupresyjny posiadają te komórki in vivo. Zastosowanie izolowanych komórek hAC, jako przeszczepialnego źródła czynników immunosupresyjnych jest niezwykle intrygującą alternatywą dla klasycznej immunosupresji, która wiąże się z występowaniem polekowych skutków ubocznych. Przeprowadzenie takiego badania u ludzi nie jest możliwe w warunkach szpitalnych, bez wcześniejszych badań eksperymentalnych.

W przedstawionym projekcie zostanie sprawdzona skuteczność immunomodulacyjnego działania komórek owodniowych w modelu doświadczalnym allo- i ksenograftów skóry zwierzęcej. Docelowo, model ten może być zastosowany do badania ksenotransplantów skóry ludzkiej.

Gratulujemy!

 


Opiekun naukowy projektu: 
Pan dr hab. n. med. PIOTR CZEKAJ
profesor nadzwyczajny SUM
Wydział Lekarski w Katowicach
Zakład Cytofizjologii
40-752 Katowice, ul. Medyków 18


[Przesłano przez: Agata Kalafarska-Winkler]